HELP FILE

Uw websites beheren

Eén van de grootste tijdsbesparingen levert LastPass door uw wachtwoorden te onthouden. Als u een website bezoekt om u aan te melden, vult LastPass uw aanmeldingsgegevens voor u in. Typen is niet nodig! U kunt de in uw kluis opgeslagen wachtwoorden toevoegen, bewerken, verwijderen en delen. U kunt ook aanvullende beveiligingsfuncties instellen wanneer bepaalde sites worden geopend, en op ondersteunde sites de functie voor het automatisch wijzigen van het wachtwoord gebruiken.

Opmerking: Uw LastPass-kluis heeft een onbeperkte capaciteit voor wat betreft het aantal items dat u kunt toevoegen, maar als er 2000 of meer items worden toegevoegd brengt dat wel verminderde prestaties met zich mee.

Een wachtwoord toevoegen

U kunt automatisch een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord toevoegen tijdens het aanmelden bij een website, een wachtwoord handmatig opslaan of een wachtwoord direct aan de kluis toevoegen.

Automatisch toevoegen:

 1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 2. Voer uw gebruikersnaam en LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
 3. Ga naar de gewenste site.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de site in en ga verder met de aanmelding.
 5. Als het venster "Toevoegen aan LastPass?" verschijnt, klikt u op Toevoegen.

Handmatig toevoegen:

 1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 2. Voer uw gebruikersnaam en LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
 3. Ga naar de gewenste site.
 4. Vul uw aanmeldingsgegevens in maar meld u nog niet aan. U kunt desgewenst in het wachtwoordveld op het pictogram Wachtwoord genereren klikken.
 5. Klik op het LastPass-pictogram en ga naar Item toevoegenAlle ingevoerde gegevens opslaan onder in het menu. Internet Explorer-gebruikers: klik op het actieve LastPass-pictogram en ga naar ToolsAlle ingevoerde gegevens opslaan.
 6. Alle vastgelegde velden worden weergegeven. U kunt eventueel meer informatie toevoegen en de gewenste instellingen voor het item opgeven.
 7. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Toevoegen vanuit uw kluis:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Wachtwoorden in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het pictogram Toevoegen .
 4. Voer de URL van de site in, plus alle andere informatie die u wilt opslaan. U kunt ook een map selecteren om de site in op te slaan. Desgewenst kunt u op Geavanceerde instellingen klikken en een of meerdere selectievakjes inschakelen voor de extra beveiligingsopties "Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten", "Automatisch aanmelden" en/of "Automatisch invullen uitschakelen".
 5. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Een wachtwoord bewerken

 1. Wanneer u bent aangemeld bij LastPass, kunt u een wachtwoord op de volgende manieren bijwerken:
  • Ga in de browserextensie naar Alle itemsWachtwoorden > beweeg de cursor over het gewenste wachtwoord > Bewerken.
  • Ga in de kluis naar het gewenste wachtwoord en klik op het pictogram Bewerken .
  • Klik in het wachtwoordveld van een site op het LastPass-veldpictogram en vervolgens op het pictogram Bewerken .
 2. Voer uw wijzigingen door. U kunt ook het volgende doen:
  • Selecteer een map om de notitie in op te slaan
  • Klik boven de velden voor gebruikersnaam en wachtwoord op het pictogram Geschiedenis om eerder gebruikte aanmeldingsgegevens te zien
  • Klik in het wachtwoordveld op het pictogram Wachtwoord weergeven om de tekst tijdens het typen te kunnen lezen
  • Klik onder het wachtwoordveld op Wachtwoord automatisch wijzigen (alleen voor ondersteunde sites)
  • Klik op Geavanceerde instellingen en schakel een of meerdere selectievakjes in voor de volgende opties:
   • Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten
   • Automatisch aanmelden
   • Automatisch invullen uitschakelen
  • Klik op Bijlage toevoegen om een of meerdere bestanden op te slaan bij dit wachtwoord (zie hieronder)
  • Klik op het pictogram Favoriet om dit wachtwoord als favoriet te markeren
  • Klik op het pictogram Delen , voer het e-mailadres van de ontvanger in en klik op Delen (zie hieronder)
  • Klik op het pictogram Verwijderen om een item naar Verwijderde items te verplaatsen
  • Klik op het pictogram Bewerken om gekoppelde formuliervelden aan te passen
 3. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan indien dat van toepassing is.

Wachtwoord bewerken

Voorkomen dat het veldpictogram wordt weergegeven voor bepaalde wachtwoorden voor sites

Als u niet wilt dat het grijze LastPass-veldpictogram voor automatisch invullen wordt weergegeven in uw inlogvelden, kunt u deze uitschakelen in de voorkeursinstellingen van de LastPass-browserextensie (als u wilt dat de pictogrammen voor alle sites worden verwijderd), of een site toevoegen als Nooit-URL (als u wilt dat het pictogram niet voor specifieke sites wordt weergegeven).

Meer informatie vindt u hier.

Een wachtwoord verwijderen

 1. Klik op het LastPass-pictogram LastPass en ga naar Alle itemsWachtwoordenBewerken. U kunt het wachtwoord ook in uw kluis opzoeken.
 2. Klik op het pictogram Verwijderen .
 3. Klik op Ja om te bevestigen.

Een wachtwoord delen

U kunt een wachtwoord delen, maar u moet eerst uw e-mailadres verifiëren voordat u het kunt delen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Wachtwoorden in het navigatiegedeelte links en zoek het wachtwoord dat u wilt delen.
 3. Klik op de wachtwoordvermelding op het pictogram Delen .
 4. Voer het e-mailadres/de e-mailadressen van de ontvanger(s) in als hierom wordt gevraagd. Schakel indien gewenst het selectievakje in bij de optie "Ontvanger toestaan om het wachtwoord te zien".
 5. Klik op Delen om het wachtwoord naar de ontvanger(s) te verzenden.
 6. Als u een wachtwoord heeft gedeeld, krijgt de ontvanger de status "In behandeling" totdat hij het wachtwoord heeft geaccepteerd. U kunt klikken op de pictogrammen Uitnodiging nogmaals versturen of Uitnodiging annuleren .
 7. Wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert, wordt het wachtwoord gedeeld. Als het wachtwoord wordt bijgewerkt, moet u het opnieuw delen, om zeker te weten dat de ontvanger de meest recente versie van het wachtwoord heeft. Indien gewenst kunt u de toegang intrekken door op het pictogram Toegang intrekken te klikken.
  Opmerking: Voor de ontvanger is de downloadtijd voor bijlagen afhankelijk van de grootte van het bestand (of de bestanden) die u deelt.

Info over verborgen wachtwoorden voor gedeelde items

Wanneer u een item deelt, moet u zich – ongeacht de vraag of u de optie "Ontvanger toestaan om het wachtwoord te zien" inschakelt – bewust zijn van het volgende:

 • Behendige eindgebruikers kunnen in principe het wachtwoord achterhalen als ze gebruikmaken van geavanceerde technieken, maar LastPass kan deze gegevens in geen geval inzien aangezien deze versleuteld zijn met hun openbare sleutel.
 • Het is ook mogelijk gedeelde wachtwoorden te achterhalen met gebruikmaking van een andere wachtwoordbeheerder.

Om deze redenen adviseert LastPass u een veilig wachtwoord aan te maken dat bedoeld is voor de site die u deelt. Zo voorkomt u het delen van wachtwoorden waarvan u niet wilt dat de ontvanger die heeft.

Info over het toevoegen van bijlagen aan wachtwoorden

Bijlagen toevoegen kan handig zijn om ervoor te zorgen dat u altijd toegang houdt tot belangrijke documenten, voor als u deze kwijtraakt of als u geen toegang heeft tot een uitgeprinte versie.
Opmerking: De binaire component van LastPass moet geïnstalleerd zijn om bijlagen te kunnen uploaden.
LastPass-gebruikers kunnen verschillende bestandsindelingen als bijlage toevoegen, onder de volgende voorwaarden:
 • Moet een ondersteunde bestandsindeling zijn: "avi", "csv", "doc", "docx", "gif", "htm", "html", "jpeg", "jpg", "key", "log", "m4a", "mov", "mpg", "odt", "pdf", "png", "ppt", "pptx", "rar", "rtf", "tif", "tiff", "tsv", "txt", "wav", "wmv", "xls", "xlsx", "zip"
 • Iedere bijlage kan tot 10 MB zijn. Uw totale opslaglimiet hangt af van uw accounttype (gebruikers van Free hebben tot 50 MB, in Premium, Families, Teams, Enterprise en Identity is het maximum 1 GB).
Beperkingen
 • Bijlagen kunnen niet worden geopend vanuit de online kluis in een webbrowser (bijv. na aanmelding bij https://www.lastpass.com). U kunt alleen bijlagen downloaden via de browserextensie, de bureaubladtoepassing, of de mobiele app.
 • Als er wijzigingen worden aangebracht in een bijlage, moet de bijgewerkte versie van het bestand als nieuwe bijlage geüpload worden.