HELP FILE

Microsoft Authenticator gebruiken

    Microsoft Authenticator is een app voor meervoudige verificatie voor mobiele apparaten die tijdcodes genereert tijdens het proces van tweeledige verificatie.

    Functies en compatibiliteit