HELP FILE

Veelgestelde vragen voor beheerders over de nieuwe LastPass-ervaring

De nieuwe LastPass-gebruikerservaring is gearriveerd! Met het moderne uiterlijk en de nieuwe indeling krijgt u eenvoudig toegang tot uw digitale leven om sneller dan ooit een breder scala aan informatie op te slaan, in te vullen en te delen. Met het nieuwe LastPass bent u nog productiever – en heeft u nog meer controle.

Wat zijn de grootste veranderingen in de nieuwe gebruikerservaring?

In de nieuwe gebruikerservaring zijn al uw formulierprofielen en veilige notities nu gegroepeerd als individuele formulier-items in uw kluis en in het menu van de LastPass-browserextensie, terwijl al deze items voorheen waren opgeslagen als enkele, afzonderlijke vermeldingen. Als u bijvoorbeeld een formulierprofiel had waarin het bedrijfsadres en de creditcard van uw bedrijf waren opgeslagen, worden deze nu opgeslagen als afzonderlijke formulier-items (namelijk bij Adressen en Betaalkaarten).

Bovendien worden alle typen formulier-items en veilige notities samen gegroepeerd (zo worden alle vermeldingen van bankrekeningnummers gegroepeerd onder Bankrekeningen, alle adresvermeldingen onder Adressen, enzovoort). Hierdoor kunt u uw opgeslagen items fijnmaziger ordenen. U kunt nu ook automatisch gegevens uit een veilige notitie invullen, iets wat eerder niet ondersteund werd.

U kunt lezen hoe u uw formulierprofielen beheert in de nieuwe gebruikerservaring, of ons blogartikel bekijken voor meer informatie.
Afbeelding 1. Nieuwe gebruikerservaring - LastPass-kluis
Afbeelding 2. Vorige gebruikerservaring - LastPass-kluis

Waar zijn de formulier-items en veilige notities?

In de vorige gebruikerservaring werden relevante gegevens, zoals adressen, betaalkaarten en telefoonnummers, opgeslagen in formulierprofielen en veilige notities – alles in één enkel formulier-item of één veilige notitie. In de nieuwe gebruikerservaring zijn de waarden in deze formulierprofielen en veilige notities opgesplitst in individuele item-vermeldingen, en gegroepeerd in relevante categorieën. Doordat de gebruiker individuele items (zoals betaalkaartgegevens of een adres) kan invullen, wordt het invullen van formulieren nauwkeuriger en efficiënter. Als een gebruiker bijvoorbeeld afrekent bij een webshop en een pakket naar het werkadres wil laten versturen, kan hij of zij automatisch betalingsgegevens van de persoonlijke betaalkaart invullen en daarna automatisch het adres van het kantoor invullen, met behulp van twee aparte kluisvermeldingen. Bovendien kunt u nu ook automatisch gegevens uit veilige notities invullen, een optie die eerder niet ondersteund werd.

Wanneer krijgt mijn organisatie de nieuwe gebruikerservaring?

Alle beheerders van zakelijke LastPass-accounts ontvangen een e-mail, twee weken voor de uitrol van de nieuwe gebruikerservaring naar hun organisatie. De gefaseerde uitrol gaat van start in april 2020 en wordt gedurende de komende maanden voortgezet.

Is de nieuwe gebruikerservaring zichtbaar voor mijn eindgebruikers?

Ja, twee weken nadat de LastPass-accountbeheerder de mail met de aankondiging van de migratie heeft ontvangen, migreert de hele organisatie naar de nieuwe gebruikerservaring.

Kan ik teruggaan naar de vorige gebruikerservaring als dat nodig is?

Nee. Zodra de nieuwe gebruikerservaring voor uw bedrijfsaccount is ingeschakeld, kunt u niet meer terugkeren naar de eerdere gebruikerservaring. Deze wijzigingen zijn overigens alleen van invloed op de ervaring van de eindgebruiker – er verandert niets aan de functionaliteit voor de beheerder.

Wat zien mijn eindgebruikers wanneer ze zich voor de eerste keer aanmelden met deze nieuwe ervaring?

Als gebruikers items hadden die geconverteerd zijn en in de nieuwe gebruikerservaring anders zijn opgeslagen – een formulier-item met betaalkaartgegevens wordt nu bijvoorbeeld een Betaalkaart-item – ontvangen ze een melding over de nieuwe ervaring en moeten ze de update voltooien om de wijzigingen in de formulier-items te accepteren. Als ze dat voorlopig overslaan, krijgen ze geregeld een herinnering dat ze de update moeten voltooien om hun formulier-items in de nieuwe gebruikerservaring te kunnen gebruiken. Zodra dit is afgerond, krijgen ze een korte rondleiding waarin de nieuwe functies worden uitgelegd. Als de gebruikers geen formulier-items hebben opgeslagen, zien ze direct de nieuwe interface en krijgen ze een korte rondleiding door de kluis.

Wordt de migratie uitgerold voor alle browsers?

Ja. Deze migratie-ervaring voor gebruikers met formulierprofielen en veilige notities wijkt enigszins af afhankelijk van het gebruikte apparaat of de gebruikte browser.

Hoe wordt de nieuwe gebruikerservaring voor elke webbrowser?

  • In de extensies voor Chrome en Firefox worden de gebruikers actief naar de nieuwe ervaring gemigreerd en wordt alle nieuwe functionaliteit beschikbaar.
  • Voor de extensies voor Edge en Safari moeten de gebruikers zich aanmelden bij de online kluis op het web, of de extensies voor Chrome of Firefox gebruiken om naar de nieuwe gebruikerservaring te migreren. Nadat ze dit gedaan hebben, krijgen de gebruikers bij de volgende aanmelding bij LastPass met Edge of Safari de nieuwe gebruikersinterface te zien.
  • Gebruikers van Internet Explorer moeten zich aanmelden bij de online kluis op het web, of de extensies voor Chrome of Firefox gebruiken om naar de nieuwe gebruikerservaring te migreren. Houd er rekening mee dat de functionaliteit is beperkt als LastPass in Internet Explorer wordt gebruikt.
  • Voor LastPass op mobiele apparaten moeten de gebruikers zich aanmelden bij hun online kluis op het web, of zich aanmelden met de extensies voor Chrome of Firefox.
Opmerking: Deze stappen voor migratie kunnen niet worden uitgevoerd vanaf een mobiel apparaat.

Hoe verschilt de nieuwe gebruikerservaring in Internet Explorer?

Hoewel de nieuwe gebruikersinterface wordt ondersteund bij het gebruik van LastPass in Internet Explorer, heeft de functie voor automatisch invullen een beperkte functionaliteit.

In de nieuwe ervaring heeft LastPass andere velden toegevoegd die opgeslagen kunnen worden en vervolgens kunnen worden ingevuld door de andere browsers (notities, adressen, betaalkaarten, bankrekeninggegevens, enzovoort). Internet Explorer ondersteunt het automatisch invullen van deze velden evenwel niet. Daarom moeten de waarden in deze velden handmatig worden gekopieerd en geplakt uit LastPass wanneer Internet Explorer wordt gebruikt. Gebruikers kunnen deze informatie nog steeds opslaan in hun kluis, maar de verwachting is dat eventuele waarden die aanwezig zijn in vermeldingen buiten de opgeslagen wachtwoorden handmatig moeten worden ingevuld en opgeslagen.

Wat gebeurt er als mijn eindgebruikers de update nu overslaan?

Opmerking: Uw gebruikers kunnen hun formulier-gegevens niet openen zonder de update te voltooien.

Ze kunnen wel alle andere functies van LastPass openen en gebruiken.

Als uw gebruikers Nu overslaan kiezen, kunnen ze de update voltooien vanaf de volgende locaties:

Afbeelding 3. Banner in de LastPass-kluis
Afbeelding 4. Menu LastPass-browserextensie
Afbeelding 5. Menu met categorieën in de LastPass-kluis

Wat als mijn gebruikers hun gegevens niet zien in de nieuwe categorieën?

Als uw gebruikers hun gegevens niet kunnen vinden, moeten ze wellicht de update nog voltooien. Vraag uw gebruikers deze instructies te volgen.

Hoe lang duurt de migratie van de formulier-items en veilige notities van mijn gebruikers?

Nadat uw gebruikers akkoord zijn gegaan met de verplaatsing van hun formulier-items en veilige notities naar de nieuwe gebruikerservaring, duurt de migratie enkele seconden tot enkele minuten, afhankelijk van het aantal items in hun kluis.

Gaan er gegevens verloren als mijn gebruikers overstappen op de nieuwe gebruikerservaring?

Nee. Al hun LastPass-kluisgegevens blijven behouden. De enige verandering die ze zullen merken is dat waarden uit hun formulierprofielen en veilige notities (uit de eerdere ervaring) nu zijn opgesplitst in individuele item-vermeldingen, en gegroepeerd in relevante categorieën in de nieuwe gebruikerservaring. Als ze geen gegevens uit formulieren of veilige gegevens zien, moeten ze controleren of ze de migratie hebben afgerond (zoals hierboven beschreven).

Is de migratie van invloed op delen?

Nee. Alle informatie die eerder met anderen werd gedeeld, blijft gedeeld.

Is er functionaliteit voor de beheerder die door de nieuwe gebruikerservaring beïnvloed wordt?

Nee. Deze wijzigingen zijn alleen van invloed op de gebruikersinterface en omvatten wijzigingen in de LastPass-kluis, de browserextensie en de functionaliteit van de veldpictogrammen. De Admin Console of instellingen blijven ongewijzigd.

Kan ik als beheerder voorkomen dat gebruikers persoonlijke informatie (zoals adressen, rijbewijsnummers, betaalkaarten) in hun kluis bewaren?

Ja. U kunt de beleidsregel "Invulbare items voor formulieren uitschakelen" toevoegen en inschakelen voor uw bedrijfsaccount. Hiermee wordt voorkomen dat er andere items dan wachtwoorden in de kluizen worden opgeslagen. Lees hoe u beleidsregels aan de Admin Console toevoegt en deze beheert.

Wat moet ik mijn eindgebruikers vertellen zodat ze zich op deze verandering kunnen voorbereiden?

Voor de eindgebruikers zou deze migratie erg intuïtief en eenvoudig moeten zijn. Ze worden stapsgewijs naar de nieuwe gebruikerservaring begeleid en ze krijgen een rondleiding door hun kluis.

We adviseren u wel de eindgebruikers over de verwachte veranderingen te informeren en ze te verwijzen naar de veelgestelde vragen voor gebruikers over de nieuwe LastPass-ervaring voor meer informatie.

Daarnaast kunt u de e-mailsjabloon hieronder aanpassen en gebruiken om aan uw eindgebruikers te versturen:

Hallo iedereen,

Zoals jullie weten maakt onze organisatie gebruik van LastPass om eenvoudig wachtwoorden te beheren en gemakkelijker in te loggen bij al jullie websites en toepassingen.

In de komende twee weken zullen jullie merken dat het uiterlijk van LastPass is veranderd na het aanmelden bij de LastPass-kluis of bij het gebruik van de LastPass-browserextensie. LastPass heeft de gebruikersinterface (UI) bijgewerkt om de gebruiksvriendelijkheid nog verder te verbeteren.

Alles wat jullie moeten weten over de nieuwe gebruikerservaring is te vinden in de Veelgestelde vragen voor gebruikers over de nieuwe LastPass-ervaring.

Welke acties moet ik ondernemen?

Bij de eerste aanmelding met de nieuwe gebruikerservaring van LastPass, krijgen jullie een rondleiding door de kluis, waarbij de nieuwe functies worden besproken. De meeste gebruikers hoeven verder niets te doen. Afhankelijk van de opgeslagen gegevens, krijgen jullie misschien wel de vraag om de migratie te voltooien bij het openen van de kluis. Om dit te doen, moeten jullie klikken op Voltooi de update, waarna alle gegevens uit formulier-items en veilige notities naar de nieuwe interface worden gemigreerd.

Als er nog vragen zijn, kunnen jullie contact met me opnemen.