HELP FILE

Configuratie van de OpenVPN Community Edition VPN voor het LastPass Universal Proxy LDAP-protocol

Dit is een stapsgewijze beschrijving van het configureren van OpenVPN Community Edition voor LastPass Universal Proxy met het LDAP-protocol, om LastPass MFA in te stellen als secundaire verificatiemethode. De volgende stappen bevatten de instellingen die betrekking hebben op de Universal Proxy.

Opmerking: OpenVPN Community Edition heeft geen grafische gebruikersinterface (GUI). De instellingen worden uitgevoerd met de opdrachtregelinterface (CLI).
Opmerking: Aangezien OpenVPN Community Edition de inkomende verificatie-verzoeken in één enkele thread verwerkt, kan één client zich tegelijk aanmelden. Daarom kan een langere wachttijd te verwachten zijn.
 1. Installeer de OpenVPN LDAP-plugin openvpn-auth-ldap, op uw server om de vereiste bibliotheken en configuratiebestanden te krijgen.

  Resultaat: Het verificatie-configuratiebestand voor OpenVPN LDAP, auth-ldap.conf wordt geïnstalleerd.

 2. Configureer de OpenVPN-server voor LDAP-verificatie met behulp van het auth-ldap.conf bestand. Stel het volgende in:

  URL
  Het IP-adres of de DNS-naam van de Universal Proxy
  BindDN
  De gebruikersnaam voor de beheerder geconfigureerd voor LDAP-verificatie in de volgende indeling: CN=Admin, CN=Gebruikers, DC=domain, DC=country_code.
  Wachtwoord
  Het wachtwoord van de LDAP-beheerder.
  Time-out
  61
  TLSEnable
  no
  BaseDN
  De Base-DN waaronder de gebruikers zich bevinden, in de volgende indeling: cn=Gebruikers, dc=domein, dc=land_code.
  SearchFilter
  "(&(userPrincipalName=%u))"
  RequireGroup
  false
  Group - BaseDN
  De Base-DN waaronder de gebruikers zich bevinden, in de volgende indeling: cn=Gebruikers, dc=domein, dc=land_code.
  Group - Searchfilter
  "(|(userPrincipalName=%u))"
  Group – MemberAttribute
  uniqueMember or sAMAccountname, afhankelijk van de Universal Proxy configuratie.

  Voorbeeld:

   
         
          URL ldap:// 
         
          :389 BindDN cn=Admin,cn=Users,dc=domain,dc=country_code Password ************** Timeout 61 TLSEnable no 
          
         
         
          BaseDN "cn=Users,dc=domain,dc=country_code" SearchFilter "(&(userPrincipalName=%u))" RequireGroup false 
         
          BaseDN "cn=Users,dc=domain,dc=country_code" SearchFilter "(|(userPrincipalName=%u))" MemberAttribute uniqueMember 
          
         

 3. Voeg de volgende opties toe aan het configuratiebestand voor OpenVPN-server server.conf:
  1. Pad naar het configuratiebestand, om de kenmerken te lezen en deze te gebruiken om gebruikers te verifiëren. Bijvoorbeeld:

   plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-ldap.so /etc/openvpn/auth-ldap.conf login

  2. Afdwingen om gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken voor verificatie:

   username-as-common-name

  3. De certificaat-verificatie aan de client-zijde uitschakelen:

   client-cert-not-required

  Voorbeeld:

  port 1194 proto tcp dev tun ca ca.crt cert server.crt key server.key # This file should be kept secret dh dh.pem plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-ldap.so /etc/openvpn/auth-ldap.conf login server 10.8.0.0 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt username-as-common-name keepalive 10 120 client-cert-not-required cipher AES-256-GCM user nobody group nogroup persist-key persist-tun status /var/log/openvpn/openvpn-status.log log /var/log/openvpn/openvpn.log log-append /var/log/openvpn/openvpn.log verb 6 explicit-exit-notify 0

 4. Schakel verificatie met gebruikersnamen en wachtwoorden in door auth-user-pass toe te voegen:

  client
  dev tun
  proto tcp
  remote 20.67.97.220 1194
  resolv-retry infinite
  nobind
  ;user nobody
  ;group nogroup
  persist-key
  persist-tun
  ;remote-cert-tls server
  client-cert-not-required
  username-as-common-name
  ;tls-auth ta.key 1
  auth-user-pass
  cipher AES-256-GCM
  verb 6
  ;mute 20
  
        
        
         -----BEGIN CERTIFICATE----- *********** -----END CERTIFICATE----- 
        

 5. Start de OpenVPN-server opnieuw om de wijzigingen toe te passen.
Het OpenVPN Community Edition-VPN is geconfigureerd.