product icon

Configuratie van de OpenVPN Community Edition VPN voor het LastPass Universal Proxy LDAP-protocol

  Dit is een stapsgewijze beschrijving van het configureren van OpenVPN Community Edition voor LastPass Universal Proxy met het LDAP-protocol, om LastPass MFA in te stellen als secundaire verificatiemethode. De volgende stappen bevatten de instellingen die betrekking hebben op de Universal Proxy.

  Info over deze taak:
  Let op: OpenVPN Community Edition heeft geen grafische gebruikersinterface (GUI). De instellingen worden uitgevoerd met de opdrachtregelinterface (CLI).
  Let op: Aangezien OpenVPN Community Edition de inkomende verificatie-verzoeken in één enkele thread verwerkt, kan één client zich tegelijk aanmelden. Daarom kan een langere wachttijd te verwachten zijn.
  1. Installeer de OpenVPN LDAP-plugin openvpn-auth-ldap, op uw server om de vereiste bibliotheken en configuratiebestanden te krijgen.

   Resultaat: Het verificatie-configuratiebestand voor OpenVPN LDAP, auth-ldap.conf wordt geïnstalleerd.

  2. Configureer de OpenVPN-server voor LDAP-verificatie met behulp van het auth-ldap.conf bestand. Stel het volgende in:

   URL
   Het IP-adres of de DNS-naam van de Universal Proxy
   BindDN
   De gebruikersnaam voor de beheerder geconfigureerd voor LDAP-verificatie in de volgende indeling: CN=Admin, CN=Gebruikers, DC=domain, DC=country_code.
   Wachtwoord
   Het wachtwoord van de LDAP-beheerder.
   Time-out
   61
   TLSEnable
   no
   BaseDN
   De Base-DN waaronder de gebruikers zich bevinden, in de volgende indeling: cn=Gebruikers, dc=domein, dc=land_code.
   SearchFilter
   "(&(userPrincipalName=%u))"
   RequireGroup
   false
   Group - BaseDN
   De Base-DN waaronder de gebruikers zich bevinden, in de volgende indeling: cn=Gebruikers, dc=domein, dc=land_code.
   Group - Searchfilter
   "(|(userPrincipalName=%u))"
   Group – MemberAttribute
   uniqueMember or sAMAccountname, afhankelijk van de Universal Proxy configuratie.

   Voorbeeld:

   
          
           URL ldap://
          
           :389 BindDN cn=Admin,cn=Users,dc=domain,dc=country_code Password ************** Timeout 61 TLSEnable no 
          
          
          
           BaseDN "cn=Users,dc=domain,dc=country_code" SearchFilter "(&(userPrincipalName=%u))" RequireGroup false 
          
           BaseDN "cn=Users,dc=domain,dc=country_code" SearchFilter "(|(userPrincipalName=%u))" MemberAttribute uniqueMember 
           
          

  3. Voeg de volgende opties toe aan het configuratiebestand voor OpenVPN-server server.conf:
   1. Pad naar het configuratiebestand, om de kenmerken te lezen en deze te gebruiken om gebruikers te verifiëren. Bijvoorbeeld:

    plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-ldap.so /etc/openvpn/auth-ldap.conf login

   2. Afdwingen om gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken voor verificatie:

    username-as-common-name

   3. De certificaat-verificatie aan de client-zijde uitschakelen:

    client-cert-not-required

   Voorbeeld:

   port 1194 proto tcp dev tun ca ca.crt cert server.crt key server.key # This file should be kept secret dh dh.pem plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-ldap.so /etc/openvpn/auth-ldap.conf login server 10.8.0.0 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt username-as-common-name keepalive 10 120 client-cert-not-required cipher AES-256-GCM user nobody group nogroup persist-key persist-tun status /var/log/openvpn/openvpn-status.log log /var/log/openvpn/openvpn.log log-append /var/log/openvpn/openvpn.log verb 6 explicit-exit-notify 0

  4. Schakel verificatie met gebruikersnamen en wachtwoorden in door auth-user-pass toe te voegen:

   client
   dev tun
   proto tcp
   remote 20.67.97.220 1194
   resolv-retry infinite
   nobind
   ;user nobody
   ;group nogroup
   persist-key
   persist-tun
   ;remote-cert-tls server
   client-cert-not-required
   username-as-common-name
   ;tls-auth ta.key 1
   auth-user-pass
   cipher AES-256-GCM
   verb 6
   ;mute 20
   
         
          -----BEGIN CERTIFICATE----- *********** -----END CERTIFICATE----- 
         

  5. Start de OpenVPN-server opnieuw om de wijzigingen toe te passen.
  Resultaten: De OpenVPN Community Edition VPN is geconfigureerd.