product icon

Configuratie OpenVPN Community Edition voor het LastPass Universal Proxy RADIUS-protocol

  Dit is een stapsgewijze beschrijving van het configureren van OpenVPN Community Edition VPN voor LastPass Universal Proxy met het RADIUS-protocol, om LastPass MFA in te stellen als secundaire verificatiemethode. De volgende stappen bevatten de instellingen die betrekking hebben op de Universal Proxy.

  Info over deze taak:
  Let op: OpenVPN Community Edition heeft geen grafische gebruikersinterface (GUI). De instellingen worden uitgevoerd met de opdrachtregelinterface (CLI).
  Let op: Aangezien OpenVPN Community Edition de inkomende verificatie-verzoeken in één enkele thread verwerkt, kan één client zich tegelijk aanmelden. Daarom kan een langere wachttijd te verwachten zijn.
  1. Installeer de OpenVPN RADIUS-plugin openvpn-auth-radius, op uw server om de vereiste bibliotheken en configuratiebestanden te krijgen.

   Resultaat: Het configuratiebestand voor OpenVPN RADIUS-verificatie, radiusplugin.cnf worden geïnstalleerd.

  2. Configureer de OpenVPN-server voor RADIUS-verificatie met behulp van het bestand radiusplugin.cnf. Stel het volgende in:

   NAS-identifier
   OpenVPN
   Service-Type
   5
   Framed-Protocol
   1
   NAS-Port-Type
   5
   NAS-IP-Address
   OpenVPN Community Edition IP-adres.
   OpenVPNConfig
   Pad naar het OpenVPN-configuratiebestand.
   overwriteccfiles
   true
   acctport
   1813
   authport
   1812
   naam
   IP-adres of DNS-naam van de Universal Proxy.
   retry
   1
   wait
   61
   sharedsecret
   Gedeeld geheim voor RADIUS dat is geconfigureerd in LastPass Universal Proxy.

   Voorbeeld:

   NAS-Identifier=OpenVpn Service-Type=5 Framed-Protocol=1 NAS-Port-Type=5 NAS-IP-Address=
          
           OpenVPNConfig=/etc/openvpn/server/server.conf overwriteccfiles=true server { acctport=1813 authport=1812 name=
          
           retry=1 # How long should the plugin wait for a response? wait=61 sharedsecret=********* }
          
          

  3. Voeg het volgende toe aan het configuratiebestand voor OpenVPN-server server.conf:
   1. Pad naar het configuratiebestand, om de kenmerken te lezen en deze te gebruiken om gebruikers te verifiëren. Bijvoorbeeld:

    plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-radius-ldap.so /etc/openvpn/radiusplugin.cnf login

   2. Afdwingen om gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken voor verificatie:

    username-as-common-name

   3. De certificaat-verificatie aan de client-zijde uitschakelen:

    client-cert-not-required

   Voorbeeld:

   port 1194 proto tcp dev tun ca ca.crt cert server.crt key server.key # This file should be kept secret dh dh.pem plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-radius.so /etc/openvpn/radiusplugin.cnf login server 10.8.0.0 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt username-as-common-name keepalive 10 120 client-cert-not-required cipher AES-256-GCM user nobody group nogroup persist-key persist-tun status /var/log/openvpn/openvpn-status.log log /var/log/openvpn/openvpn.log log-append /var/log/openvpn/openvpn.log verb 6 explicit-exit-notify 0

  4. Schakel verificatie met gebruikersnamen en wachtwoorden in door auth-user-pass toe te voegen:

   client
   dev tun
   proto tcp
   remote 20.67.97.220 1194
   resolv-retry infinite
   nobind
   ;user nobody
   ;group nogroup
   persist-key
   persist-tun
   ;remote-cert-tls server
   client-cert-not-required
   username-as-common-name
   ;tls-auth ta.key 1
   auth-user-pass
   cipher AES-256-GCM
   verb 6
   ;mute 20
   
         
          -----BEGIN CERTIFICATE----- *********** -----END CERTIFICATE----- 
         

  5. Start de OpenVPN-server opnieuw om de wijzigingen toe te passen.
  Resultaten: De OpenVPN Community Edition VPN is geconfigureerd.