HELP FILE

Configuratie OpenVPN Community Edition voor het LastPass Universal Proxy RADIUS-protocol

Dit is een stapsgewijze beschrijving van het configureren van OpenVPN Community Edition VPN voor LastPass Universal Proxy met het RADIUS-protocol, om LastPass MFA in te stellen als secundaire verificatiemethode. De volgende stappen bevatten de instellingen die betrekking hebben op de Universal Proxy.

Opmerking: OpenVPN Community Edition heeft geen grafische gebruikersinterface (GUI). De instellingen worden uitgevoerd met de opdrachtregelinterface (CLI).
Opmerking: Aangezien OpenVPN Community Edition de inkomende verificatie-verzoeken in één enkele thread verwerkt, kan één client zich tegelijk aanmelden. Daarom kan een langere wachttijd te verwachten zijn.
 1. Installeer de OpenVPN RADIUS-plugin openvpn-auth-radius, op uw server om de vereiste bibliotheken en configuratiebestanden te krijgen.

  Resultaat: Het configuratiebestand voor OpenVPN RADIUS-verificatie, radiusplugin.cnf worden geïnstalleerd.

 2. Configureer de OpenVPN-server voor RADIUS-verificatie met behulp van het bestand radiusplugin.cnf. Stel het volgende in:

  NAS-identifier
  OpenVPN
  Service-Type
  5
  Framed-Protocol
  1
  NAS-Port-Type
  5
  NAS-IP-Address
  OpenVPN Community Edition IP-adres.
  OpenVPNConfig
  Pad naar het OpenVPN-configuratiebestand.
  overwriteccfiles
  true
  acctport
  1813
  authport
  1812
  naam
  IP-adres of DNS-naam van de Universal Proxy.
  retry
  1
  wait
  61
  sharedsecret
  Gedeeld geheim voor RADIUS dat is geconfigureerd in LastPass Universal Proxy.

  Voorbeeld:

  NAS-Identifier=OpenVpn Service-Type=5 Framed-Protocol=1 NAS-Port-Type=5 NAS-IP-Address= 
         
          OpenVPNConfig=/etc/openvpn/server/server.conf overwriteccfiles=true server { acctport=1813 authport=1812 name= 
         
          retry=1 # How long should the plugin wait for a response? wait=61 sharedsecret=********* } 
          
         

 3. Voeg het volgende toe aan het configuratiebestand voor OpenVPN-server server.conf:
  1. Pad naar het configuratiebestand, om de kenmerken te lezen en deze te gebruiken om gebruikers te verifiëren. Bijvoorbeeld:

   plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-radius-ldap.so /etc/openvpn/radiusplugin.cnf login

  2. Afdwingen om gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken voor verificatie:

   username-as-common-name

  3. De certificaat-verificatie aan de client-zijde uitschakelen:

   client-cert-not-required

  Voorbeeld:

  port 1194 proto tcp dev tun ca ca.crt cert server.crt key server.key # This file should be kept secret dh dh.pem plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-radius.so /etc/openvpn/radiusplugin.cnf login server 10.8.0.0 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt username-as-common-name keepalive 10 120 client-cert-not-required cipher AES-256-GCM user nobody group nogroup persist-key persist-tun status /var/log/openvpn/openvpn-status.log log /var/log/openvpn/openvpn.log log-append /var/log/openvpn/openvpn.log verb 6 explicit-exit-notify 0

 4. Schakel verificatie met gebruikersnamen en wachtwoorden in door auth-user-pass toe te voegen:

  client
  dev tun
  proto tcp
  remote 20.67.97.220 1194
  resolv-retry infinite
  nobind
  ;user nobody
  ;group nogroup
  persist-key
  persist-tun
  ;remote-cert-tls server
  client-cert-not-required
  username-as-common-name
  ;tls-auth ta.key 1
  auth-user-pass
  cipher AES-256-GCM
  verb 6
  ;mute 20
  
        
        
         -----BEGIN CERTIFICATE----- *********** -----END CERTIFICATE----- 
        

 5. Start de OpenVPN-server opnieuw om de wijzigingen toe te passen.
Het OpenVPN Community Edition-VPN is geconfigureerd.