product icon

Configuratie van de Palo Alto Network VPN voor het LastPass Universal Proxy LDAPS-protocol

  Het LDAP-serverprofiel toevoegen

  Ga in het Palo Alto Network, naar Device > Server Profiles > LDAP en kies Add voor een nieuw LDAP Server Profile.
  1. Ga naar het veld Server List, klik op Add en stel het volgende in:

   • Voer een Naam in om de server te herkennen.
   • Voer het IP-adres of FQDN van de LDAP-Server in.
   • Voer een Poort nummer in, standaard is dit 636 voor authenticatie.

  2. Selecteer in het groepsvak Server Settings het Type van uw LDAP-server.
  3. Stel de Base-DN in.
  4. Stel de Bind-DN in.
  5. Stel het Wachtwoord in.
  6. Stel de Bind Timeout in.
  7. Activeer het selectievakje Require SSL/TLS secured connection.
  8. Klik op OK.

  Wijs het LDAP-serverprofiel toe aan een verificatieprofiel

  1. Ga naar Apparaat > Verificatieprofiel en klik op Toevoegen.
   1. Stel een Naam in voor het profiel.
   2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type de optie LDAP.
   3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Server-profiel het eerder geconfigureerde LDAP-profiel.
   4. Stel het Login Attribute in op samAccountName.

  2. Klik in het venster Authentication Profile op het tabblad Advanced.
  3. Kies bij de Allow List de optie Add om de gebruikers en groepen toe te voegen die toestemming hebben om met dit verificatieprofiel te verifiëren.

  4. Klik op OK om het verificatieprofiel op te slaan.

   Tip:

   Om tijdens een sessie pushmeldingen/credential requests tot een minimum te beperken, voert u de stappen uit die zijn beschreven in Hoe cookies genereren op GlobalProtect Portal en cookies gebruiken voor Gateway Authentication.

  Resultaten: U hebt nu LDAPS-authenticatie voor uw Palo Alto VPN geconfigureerd.