product icon

Beleidsregels voor gekoppelde persoonlijke accounts (alleen LastPass Business)

  Beheerders kunnen de volgende beleidsregels instellen rondom het koppelen van persoonlijke accounts:

  Gekoppeld persoonlijk account verbieden
  Maakt het koppelen van uw persoonlijke rekening aan uw bedrijfsrekening onmogelijk.
  Updaten persoonlijke accountgegevens verbieden
  Maakt het toevoegen/bijwerken/verwijderen van persoonlijke accountgegevens onmogelijk wanneer deze gekoppeld zijn via de account van uw bedrijf.
  Standaardaccount instellen voor nieuwe sites
  Als dit beleid van kracht is, en een gebruiker heeft een gekoppelde persoonlijke account, worden sites standaard opgeslagen in de persoonlijke account, tenzij de URL van de nieuwe site overeenkomt met een domein dat is opgegeven in het veld 'waarde'. Bovendien kunnen meerdere domeinen door komma's van elkaar worden gescheiden (bijvoorbeeld aaa.com, bbb.com, enzovoort).
  Gekoppeld persoonlijk account adviseren of vereisen
  Indien ingeschakeld, zal dit beleid elke gebruiker dwingen een persoonlijke account aan te maken die automatisch aan de bedrijfsaccount van de gebruiker zal worden gekoppeld. Gebruikers met een bestaand persoonlijk account worden gevraagd om dit te koppelen. Nieuwe gebruikers voeren hun persoonlijke e-mailadres in dat zal dienen als gebruikersnaam voor de account, terwijl het hoofdwachtwoord hetzelfde zal zijn voor beide accounts. Via extra configuraties kan worden ingesteld of dit beleid verplicht is, of dat gebruikers het kunnen negeren (opt-out).
  Persoonlijke websites opslaan in eigen kluis
  Als dit beleid is ingeschakeld, detecteert LastPass de gebruikersnaam voor elke nieuwe site. Als de gebruikersnaam overeenkomt met de gebruikersnaam voor de persoonlijke gekoppelde account (zoals @gmail.com), zal de site standaard rechtstreeks in de persoonlijke kluis worden opgeslagen. Als een andere gebruikersnaam wordt gebruikt voor de site (zoals @work.com of een andere gebruikersnaam dan e-mail), wordt de site standaard rechtstreeks opgeslagen in de bedrijfskluis. De gebruiker kan deze accountkeuze indien nodig aanpassen.
  Let op: Een persoonlijke LastPass-kluis moet gekoppeld zijn aan de bedrijfskluis van de gebruiker om automatisch te kunnen sorteren. Anders worden alle logins standaard opgeslagen in de bedrijfskluis. Daarom raden we aan om het beleid "Gekoppeld persoonlijk account adviseren of vereisen" in te schakelen om de automatisering van deze functie voor gebruikers te ondersteunen.
  Verbied Families as a Benefit
  Indien ingeschakeld, zal dit beleid gebruikers verbieden om een gratis LastPass Families account te claimen voor hun persoonlijke wachtwoordbeheer. Zie Families as a Benefit FAQ's voor Beheerders en Gebruikers voor meer details.