HELP FILE

PowerShell-scripts in LastPass Universal Proxy

We bieden PowerShell-scripts als uniforme interface om het beheer van LastPass Universal Proxy te vergemakkelijken. De beheerder kan de Universal Proxy configureren, de Windows-service opstarten of afsluiten, diagnostische tests uitvoeren etc.

Opmerking: Deze functie is beschikbaar met LastPass Business + add-on Advanced MFA. Meer informatie over abonnementen en prijzen.

Open PowerShell om een van de volgende opties te gebruiken en voer de volgende opdracht uit met een gekozen parameter

uproxy 
     
      
      
     

In de volgende tabellen worden de beschikbare parameters vermeld:

Tabel 1. Algemeen
Naam van parameter Beschrijving
-collectDiagnosticData Hierdoor wordt er een zip-bestand met de logbestanden aangemaakt, het resultaat van de diagnose en het bestand server.properties, zonder gevoelige gegevens (bijvoorbeeld LDAP-beheerderswachtwoord, wachtwoord voor RADIUS, enzovoort). Standaard wordt het .zip-bestand aangemaakt in de map waarvandaan u het script uitvoert.
-destinationPath
Opmerking: Kan alleen worden gebruikt met -collectDiagnosticData.

Stelt een pad in voor de bestemming waar het .zip-bestand wordt aangemaakt.

-editConfig Opent het bestand server.properties bestand, als dit aanwezig is, in de standaard teksteditor.
-help Drukt de beschrijving van het script af naar de console.
Opmerking: Dit is het standaardgedrag wanneer er geen parameter is opgegeven.
-logLevel

Stelt het logniveau in van de LastPass Universal Proxy.

De volgende waarden zijn beschikbaar:

 • debug
 • info

Belangrijk: Het duurt twee minuten voordat de wijzigingen van kracht worden. De wijziging kan van kracht worden zonder de Windows-service handmatig opnieuw op te starten.
-showConfig Drukt de inhoud van het bestand server.properties naar de console zonder gevoelige gegevens.
-version Geeft de versie van LastPass Universal Proxy weer.
Tabel 2. Configuratietool
Naam van parameter Beschrijving
-configurationTool Start de CLI-configuratietool. Voor meer informatie, zie Hoe configureer ik LastPass Universal Proxy met behulp van de opdrachtregelinterface (CLI)?
Tabel 3. Windows-service
Naam van parameter Beschrijving
-start Start de LastPass Universal Proxy Windows-service.
-stop Stopt de LastPass Universal Proxy Windows-service.
-restart Start de LastPass Universal Proxy Windows-service opnieuw op.
-status Drukt de status af van de LastPass Universal Proxy Windows-service.

Diagnosetool

De volgende tabellen bevatten de parameters voor het diagnostische hulpprogramma. Voor meer informatie, zie Hoe kan ik een diagnose uitvoeren voor LastPass Universal Proxy?

Naam van parameter Beschrijving
-diagnostic

Start het diagnostische hulpprogramma.