product icon

PowerShell-scripts in LastPass Universal Proxy v4.x

  We bieden PowerShell-scripts als uniforme interface om het beheer van LastPass Universal Proxy te vergemakkelijken. De beheerder kan de Universal Proxy configureren, de Windows-service opstarten of afsluiten, diagnostische tests uitvoeren etc.

  Let op: Voor deze functie is een account vereist met LastPass Business Add-on Advanced MFA. Hoe kan ik mijn LastPass Business-account upgraden met een add-on?
  Om een van de volgende opties te gebruiken, opent u PowerShell en voert u de volgende opdracht uit met een gekozen parameter:
  uproxy 
        
        
        

  In de volgende tabellen worden de beschikbare parameters vermeld:

  Tabel 1. Algemeen
  Naam van parameter Beschrijving
  -collectDiagnosticData Hierdoor wordt er een zip-bestand met de logbestanden aangemaakt, het resultaat van de diagnose en het bestand server.properties, zonder gevoelige gegevens (bijvoorbeeld LDAP-beheerderswachtwoord, wachtwoord voor RADIUS, enzovoort). Standaard wordt het .zip-bestand aangemaakt in de map waarvandaan u het script uitvoert.
  -destinationPath
  Let op: Kan alleen worden gebruikt met -collectDiagnosticData.

  Stelt een pad in voor de bestemming waar het .zip-bestand wordt aangemaakt.

  -editConfig Opent het bestand server.properties bestand, als dit aanwezig is, in de standaard teksteditor.
  -help Drukt de beschrijving van het script af naar de console.
  Let op: Dit is het standaardgedrag wanneer er geen parameter is opgegeven.
  -logLevel

  Stelt het logniveau in van de LastPass Universal Proxy.

  De volgende waarden zijn beschikbaar:
  • debug
  • info
  Belangrijk: Het duurt twee minuten voordat de wijzigingen van kracht worden. De wijziging kan van kracht worden zonder de Windows-service handmatig opnieuw op te starten.
  -showConfig Drukt de inhoud van het bestand server.properties naar de console zonder gevoelige gegevens.
  -version Geeft de versie van LastPass Universal Proxy weer.
  Tabel 2. Configuratietool
  Naam van parameter Beschrijving
  -configurationTool Start de CLI-configuratietool. Voor meer informatie, zie Hoe configureer ik LastPass Universal Proxy 4.x met behulp van de command line interface (CLI) op Windows?.
  Tabel 3. Windows-service
  Naam van parameter Beschrijving
  -start Start de LastPass Universal Proxy Windows-service.
  -stop Stopt de LastPass Universal Proxy Windows-service.
  -restart Start de LastPass Universal Proxy Windows-service opnieuw op.
  -status Drukt de status af van de LastPass Universal Proxy Windows-service.

  Diagnosetool

  De volgende tabellen bevatten de parameters voor het diagnostische hulpprogramma. Voor meer informatie, zie Hoe voer ik diagnostiek uit voor LastPass Universal Proxy v4.x?.

  Naam van parameter Beschrijving
  -diagnostic

  Start het diagnostische hulpprogramma.