HELP FILE

Pulse Secure VPN-configuratie voor LastPass Universal Proxy

Opmerking: Deze functie is beschikbaar met LastPass Business + add-on Advanced MFA. Meer informatie over abonnementen en prijzen.

LastPass biedt integratie met MFA met uw Pulse Secure VPN met LastPass Universal Proxy.

LastPass biedt ook SAML-integratie met Pulse Secure, zodat u LastPass kunt gebruiken als identiteitsprovider voor single sign-on. Als u SAML-integratie kiest, kunt u beleidsregels voor LastPass MFA inschakelen.

Opmerking: De beschreven configuraties zijn gebaseerd van de volgende software- en hardwareversies:
  • Pulse Connect Secure versie 9.1R3 (Build 3535)
  • Pulse Desktop Client versie 9.1.R3 (Build 1313)

Als voorwaarde moet u de stappen voltooien voor

  1. downloaden en
  2. installeren van LastPass Universal Proxy,
  3. en deze vervolgens configureren met behulp van de opdrachtregelinterface (CLI) of het configuratiebestand server.properties.

Nadat u de LastPass Universal Proxy heeft geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u uw Pulse Secure VPN configureren voor verificatie met de volgende protocollen: