HELP FILE


Push wachtwoord apps naar LastPass gebruikers

LastPass Business beheerders kunnen Password apps toevoegen (voorheen bekend als "Websites naar gebruikers pushen") om direct een site in de kluis van een gebruiker te plaatsen. Dit kan gebruikt worden om de kluis van een gebruiker alvast met sites te vullen zodat deze beschikbaar zijn wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt, en om SAML-specifieke URL's te pushen naar services die u met uw account heeft gekoppeld voor het gebruik van LastPass Single Sign-On.

Ziet u iets anders? Zie Push Sites to Users in de vorige ervaring.

Over het pushen van wachtwoord-apps (sites) naar gebruikers

De volgende overwegingen moeten in acht worden genomen alvorens wachtwoord-apps te pushen:

 • Zodra de gebruiker het wachtwoord heeft ontvangen, kan de beheerder de site niet meer uit de kluis van de gebruiker verwijderen.
 • De gebruiker die de pushed password app ontvangt, moet minstens één keer inloggen met de LastPass webbrowser-extensie om deze te ontvangen. Als de gebruiker inlogt via de LastPass website, zal de wachtwoord app niet worden gepushed.
 • Een ander uniek aspect van gepushte sites is dat alle gegevens die u selecteert om naar uw gebruikers te pushen, als gevolg van de gebruikte technologie onversleuteld op LastPass-servers aanwezig blijven tot ze daadwerkelijk naar een gebruiker gepusht worden. Na het pushen worden de gegevens van de LastPass-servers verwijderd en worden ze versleuteld in de kluis van de gebruiker.
 • De gegevens voor sites die persistent gepusht worden, blijven in onversleutelde vorm opgeslagen op de LastPass-servers totdat de gegevens worden gepusht naar nieuwe gebruikers die worden toegevoegd aan uw groepen of uw bedrijfsaccount. De gegevens blijven evenwel onversleuteld op de LastPass-servers aanwezig (in afwachting van de push) tenzij de persistente site handmatig wordt gedeactiveerd of verwijderd. Hieronder vindt u meer info.

Push wachtwoord apps met een CSV upload

U kunt ons CSV-voorbeeldbestand downloaden of zelf uw eigen spreadsheet maken die voor wat betreft titelkolommen en indeling met ons voorbeeldbestand moet overeenkomen.

U kunt ook aangepaste velden aan uw CSV-bestand toevoegen, in de volgende indeling:

fieldname0,fieldtype0,fieldvalue0,fieldname1,fieldtype1,fieldvalue1

Hieronder ziet u een voorbeeld van het gebruik van de aangepaste veldindeling:

usernamefield,text,newuser,pwfield,password,abc123

Dit levert een tekstveld op met de naam usernamefield en de waarde newuser, en een wachtwoordveld met de naam pwfield en de waarde abc123.

 1. Meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord om de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard te openen.
 2. Ga in de linkernavigatie naar Toepassingen > Apps met wachtwoordbeveiliging.
 3. Klik op App toevoegen.
 4. Klik op Een CSV-bestand uploaden, selecteer vervolgens uw bestand en klik op Openen.
 5. Klik op Site toevoegen onderaan de pagina.

Om uw gebruikers de gepushte wachtwoord-app te laten ontvangen, moeten ze uitloggen nadat de site is gepusht en opnieuw inloggen op LastPass met de webbrowser-extensie.

Handmatig velden invullen om wachtwoord apps te pushen

U kunt alle verplichte velden invullen om wachtwoord apps te pushen, als volgt:

 1. Meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord om de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard te openen.
 2. Ga in de linkernavigatie naar Toepassingen > Apps met wachtwoordbeveiliging.
 3. Klik op App toevoegen.
 4. Vul de volgende vereiste velden in:
  • Gebruikers of groepen selecteren - Gebruik het zoekveld om de gebruiker of groepen te selecteren waarnaar u de site wilt pushen. Als alternatief kunt u Site naar alle gebruikers pushen selecteren om te pushen naar alle huidige en toekomstige gebruikers in uw bedrijfsaccount, of alle huidige en toekomstige leden van een groep. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
   Opmerking:  Wanneer Groep of Alle gebruikers wordt geselecteerd, heeft u de optie de site in te schakelen als persistente push. Hieronder vindt u meer informatie.
  • URL - De URL van de wachtwoord app (site entry) die u wilt pushen
  • Naam - De naam die u wilt dat het wachtwoord app heeft in de gebruikers kluizen
  • Map - De naam van de map waaronder u deze wachtwoord app wilt toevoegen in de kluizen van de gebruikers
  • Gebruikersnaam - De gebruikersnaam die de gebruikers zullen gebruiken om in te loggen op de wachtwoord app. U kunt kiezen uit Volledig e-mailadres van gebruiker (om dit het volledige e-mailadres van de persoon te laten zijn dat wordt gebruikt als hun LastPass-accountnaam), Lokaal - deel van het e-mailadres van de gebruiker (om alleen het gebruikersnaamgedeelte van het e-mailadres te hebben), of Aangepast (eigen gebruikersnaam die u handmatig invoert)
  • Wachtwoord - Het wachtwoord dat zal worden gebruikt om in te loggen op de individuele wachtwoord app
  • Notities - Alle notities die u wilt invoeren in het notitiegedeelte van de wachtwoord app
  • Site toevoegen aan favorieten van gebruiker - Vink het vakje aan om deze site toe te laten als favoriet in de kluizen van gebruikers
  • Gegevens versleutelen - Om gedeelde mappen te gebruiken om geduwde sitegegevens te versleutelen (u moet de gegevens zelf versleutelen) en het risico te elimineren dat ze in onbewerkte tekst op LastPass-servers worden opgeslagen. Ontvangers van pushed password apps moeten behoren tot de gedeelde map waarvan u de Deelsleutel gebruikt om de gegevens te versleutelen.
 5. Wanneer u klaar bent, klikt u op Site toevoegen.

Om uw gebruikers de gepushte wachtwoord-app te laten ontvangen, moeten ze uitloggen nadat de site is gepusht en opnieuw inloggen op LastPass met de webbrowser-extensie.

Persistent sites pushen

Het persistent pushen van een site is een optionele instelling die u kunt gebruiken nadat u ervoor gekozen heeft een site naar een groep met gebruikers of alle gebruikers in uw Enterprise-account te pushen (dit geldt niet voor individuele gebruikers). LastPass bewaart de site-informatie (onversleuteld) op onze servers en pusht de site naar alle nieuwe gebruikers die worden toegevoegd wanneer u Groep of Alle gebruikers selecteert. Dit vindt plaats wanneer ze aan uw bedrijfsaccount worden toegevoegd. Nadat de gebruikers zich aanmelden via de LastPass-browserextensie om de site te ontvangen, worden de gegevens in hun kluis versleuteld.

Eerder gepushte sites

U kunt alle eerder gepushte sites en gedetailleerde informatie over elk daarvan inzien, en ervoor kiezen een persistente site te deactiveren of te verwijderen.

 1. Ga vanuit de Admin Console naar Toepassing > Apps met wachtwoordbeveiliging.
 2. Voor elk van de gepushte wachtwoord-apps kunt u de naam van de gepushte wachtwoord-app bekijken, de lijst van gebruikers of gebruikersgroepen waarnaar de app is gepusht, of de push persistent was, en of de push nog actief is of niet. Daarnaast kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
  • Resultaten - Geeft de individuele gebruikers weer die de wachtwoord app naar zich toe hebben laten pushen.
  • Deactiveren – Voorkomt dat persistente pushes naar nieuwe gebruikers worden gepusht. Hiermee wordt de persistente push in feite "uitgeschakeld". Sites kunnen op een later moment weer geactiveerd worden om "opnieuw te pushen" naar eventuele nieuwe gebruikers die zijn toegevoegd nadat het pushen gedeactiveerd was.
  • Verwijderen – Hiermee wordt de gepushte site definitief uit het systeem verwijderd. Hiermee wordt de sitevermelding overigens niet uit de individuele kluizen verwijderd, maar wordt alleen de push van de LastPass-servers verwijderd.