HELP FILE


Hoe reset ik mijn LastPass-account?

  Als u uw hoofdwachtwoord bent vergeten en het niet kunt herstellen met behulp van alle mogelijkheden voor accountherstel, betekent dat helaas dat u uw account moet resetten zodat u een nieuw hoofdwachtwoord kunt maken. Zo kunt u opnieuw beginnen met hetzelfde e-mailadres dat u eerder gebruikte.

  Voor instructies voor het verwijderen van uw account en definitief verwijderen van al uw LastPass-kluisgegevens, raadpleegt u Hoe verwijder ik mijn LastPass-account?

  Houd er rekening mee dat LastPass Support de hoofdwachtwoorden van gebruikers niet kent. LastPass Support kan een hoofdwachtwoord van een gebruiker niet opnieuw instellen als de gebruiker het is vergeten.

  Wat gebeurt er wanneer ik mijn account reset?

  Als u uw account reset, worden sommige gegevens definitief verwijderd, terwijl andere gegevens blijven bestaan.

  Gegevens die definitief worden verwijderd

  Al uw opgeslagen gegevens die zijn versleuteld met uw hoofdwachtwoord, waaronder (maar niet beperkt tot) de volgende:
  • Wachtwoorden voor websites
  • Veilige notities
  • Formuliergegevens
  • Identiteiten
  • Vastgestelde opties voor meervoudige verificatie
  • Goedgekeurde vertrouwde apparaten

  Gegevens die ongewijzigd blijven

  Een aantal van uw vastgestelde accountinstellingen, waaronder (maar niet beperkt tot) de volgende:

  • Voorkeuren
  • Geschiedenis

  Gegevens die actief blijven

  Uw accountstatus, waaronder de huidige proefversie of het huidige betaalde abonnement.

  Ik ben er klaar voor. Hoe reset ik mijn LastPass-account?

  1. Ga naar https://lastpass.com/reset_account.php.
  2. Klik op Resetten.

  3. Wanneer u erom wordt gevraagd, klikt u op Nee om aan te geven dat u uw hoofdwachtwoord niet kent.

   Opmerking:  Uw Hoofdwachtwoord kan niet worden hersteld door LastPass Support aangezien het niet bekend is bij LastPass.

  4. Er wordt een waarschuwing weergegeven waarin staat dat door het resetten van uw account al uw gegevens definitief worden verwijderd, en u wordt geadviseerd uw kluisgegevens eerst te exporteren (als u nog weet wat uw hoofdwachtwoord is). Als u uw hoofdwachtwoord niet meer weet, is het evenwel niet mogelijk uw gegevens te exporteren. Hiervoor moet u zich namelijk aanmelden bij LastPass.
  5. Vul uw LastPass-e-mailadres in en klik vervolgens op E-mail verzenden.

   Resultaat: Er wordt een e-mail naar uw mailbox gestuurd met instructies en een koppeling om een nieuw hoofdwachtwoord aan te maken.

   Opmerking:  Als u op E-mail verzenden klikt, worden er alleen instructies voor het resetten van uw LastPass-account verstuurd. Als u op dit punt besluit dat u uw account niet hoeft te resetten, kunt u de e-mail negeren.

  6. Als u verder wilt gaan met het resetten van uw LastPass-account, klikt u op de koppeling in de e-mail om een nieuw hoofdwachtwoord te maken.

   Tip: We bevelen de volgende best practices aan voor het aanmaken van uw hoofdwachtwoord:
   • Gebruik minimaal twaalf tekens, maar hoe langer hoe beter
   • Gebruik hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens
   • Maak een wachtwoord dat u kunt uitspreken en onthouden maar dat niet makkelijk te raden is (bijv. een wachtwoordzin)
   • Zorg dat het uniek is en alleen op uzelf betrekking heeft
   • Gebruik geen persoonlijke informatie
   • Een goed voorbeeld is: #Flappie1eKerst61!

   Resultaat: U heeft een nieuw hoofdwachtwoord gemaakt en uw LastPass-account gereset. U bent afgemeld.

  7. Om veiligheidsredenen ontvangt u een e-mail in uw mailbox, zodat u dit apparaat als vertrouwd kunt goedkeuren. Controleer uw e-mail en klik op de verificatiekoppeling in de e-mail.
  8. Meld u na deze verificatie aan bij LastPass:
   1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve (grijze of zwarte) LastPass-pictogram.
   2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.

    Resultaat: Er wordt een actief LastPass-pictogram weergegeven in de knoppenbalk van uw browser om aan te geven dat u bent aangemeld bij LastPass.

  Resultaten: U heeft met succes uw account gereset en bent ingelogd op LastPass met uw nieuwe hoofdwachtwoord.
  Volgende stap: U kunt nu uw kluis opnieuw instellen. Als u voorheen uw LastPass-accountgegevens heeft geëxporteerd of een andere wachtwoordmanager als back-up heeft gebruikt, kunt u nu deze gegevens importeren. Anders kunt u beginnen met het toevoegen van wachtwoorden voor websites, veilige notities en formulierfuncties