HELP FILE


Verificatie met SecureAuth gebruiken

U kunt gebruikmaken van meervoudige verificatie met SecureAuth. Deze oplossing genereert een viercijferige eenmalige wachtwoordcode via sms/tekstbericht of via de SecureAuth-app op het mobiele apparaat van de gebruikers, die vervolgens gebruikt kan worden voor verificatie tijdens de aanmelding bij hun LastPass-account. De SecureAuth Authenticate-app voor mobiel gebruik is beschikbaar voor zowel iOS als Android.

Opmerking: De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

Om aan de slag te gaan, moeten LastPass-beheerders de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie voltooien in de Admin Console.

Nadat de beheerstappen zijn uitgevoerd, kunnen LastPass-gebruikers SecureAuth configureren en gebruiken.

De SecureAuth Authenticate-app instellen

 1. Download de SecureAuth Authenticate-app op uw iOS- of Android-apparaat.
 2. Open de app en volg de instructies om een account te koppelen aan uw gebruikersprofiel.

Uw LastPass-account instellen en configureren

 1. Log in op LastPass en ga naar uw kluis door een van de volgende dingen te doen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor SecureAuth.
 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 6. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot LastPass wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als LastPass wordt gebruikt.
   Opmerking: Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.
 7. Klik op Bijwerken wanneer u klaar bent.
 8. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Doorgaan.
 9. Voer de UserID voor SecureAuth in om te bevestigen.
 10. Voer, indien daarom wordt gevraagd, de 4-cijferige code in die wordt gegenereerd op de SecureAuth Authenticate app.

SecureAuth is nu ingeschakeld voor uw LastPass-account.

De SecureAuth Authenticator gebruiken om in te loggen op LastPass

U kunt zich aanmelden en uw LastPass-kluis openen vanaf een desktopcomputer of een mobiel apparaat.

Aanmelden vanaf een desktopcomputer en verifiëren

 1. Open de verificatie-app op uw mobiele apparaat.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1, voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en klik op Aanmelden.
 3. Wanneer u om meervoudige verificatie gevraagd wordt, wordt uw standaardoptie voor meervoudige verificatie gebruikt (als er sprake is van meerdere opties). U kunt eventueel op Extra opties voor meervoudige verificatie klikken, en vervolgens de gewenste optie voor meervoudige verificatie uit de lijst selecteren.

  Opmerking: Als uw account onderdeel is van een bedrijfsaccount en er een beleidsregel is ingesteld om alleen één optie voor meervoudige verificatie toe te staan, wordt het gedeelte "Gebruik alternatieve verificatie-optie" niet weergegeven.

 4. Volg de instructies voor verificatie. Deze variëren afhankelijk van de vraag hoe meervoudige verificatie is geconfigureerd voor uw (bijv. zescijferige toegangscode, sms-code, pushbericht, stemgesprek, enzovoort).
 5. Schakel desgewenst de instelling voor de optie Vertrouw deze computer gedurende 30 dagen in en geef een computernaam op in het dialoogvenster voor de verificatie van LastPass. Anders klikt u op Authenticate (Verifiëren).

  Meer informatie over het beheer van vertrouwde apparaten.

U bent nu aangemeld bij LastPass en geverifieerd met de optie voor meervoudige verificatie die voor uw account is geconfigureerd.

Aanmelden vanaf een mobiel apparaat en verifiëren

 1. Open de LastPass Password Manager-app voor mobiel gebruik op uw iOS- of Android-apparaat.
 2. Voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en selecteer of tik op Aanmelden.
 3. Wanneer u om meervoudige verificatie gevraagd wordt, wordt uw standaardoptie voor meervoudige verificatie gebruikt (als er sprake is van meerdere opties). U kunt eventueel de optie Gebruik alternatieve verificatie-optie aantikken of selecteren, en vervolgens de gewenste optie voor meervoudige verificatie uit de lijst selecteren.

  Opmerking: Als uw account onderdeel is van een bedrijfsaccount en er een beleidsregel is ingesteld om alleen één optie voor meervoudige verificatie toe te staan, wordt het gedeelte "Gebruik alternatieve verificatie-optie" niet weergegeven.

 4. Volg de instructies voor verificatie. Deze variëren afhankelijk van de vraag hoe meervoudige verificatie is geconfigureerd voor uw (bijv. zescijferige toegangscode, sms-code, pushbericht, stemgesprek, enzovoort).
 5. U kunt desgewenst op Vertrouw dit apparaat inschakelen zodat u zich de komende 30 dagen niet hoeft te verifiëren. Anders kiest u Volgende om verder te gaan.

  U bent nu aangemeld bij de LastPass Password Manager-app voor mobiel gebruik en geverifieerd met de optie voor meervoudige verificatie die voor uw account is geconfigureerd.

Info over het gebruik van meerdere opties voor meervoudige verificatie

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie heeft ingeschakeld uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, kunt u meervoudige verificatie uitschakelen via e-mail zodat u zich kunt aanmelden bij uw LastPass-account.