HELP FILE

Beveiligingsdashboard en dark web-monitoring - veelgestelde vragen van beheerders

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Beveiligingsdashboard, inclusief de beveiligingsscore en functies voor dark web-monitoring.

Info over het Beveiligingsdashboard en dark web-monitoring

Het online gedrag van uw medewerkers is van invloed op de veiligheid van uw bedrijf, en we weten dat het lastig is slechte gewoonten te veranderen – denk aan het hergebruik van wachtwoorden. Ons Beveiligingsdashboard kan daarbij helpen. Hier is een overzicht van de beveiliging van hun accounts te vinden, allemaal op één locatie. Gebruikers zien zwakke en hergebruikte wachtwoorden zodat ze weten wat bijgewerkt moet worden, en de functie voor dark web-monitoring controleert of hun e-mailadressen gecompromitteerd zijn, zodat ze ervan uit kunnen gaan dat hun accounts online beveiligd worden.

Werknemers schakelen de functionaliteit voor monitoring van het dark web zelf in in het Beveiligingsdashboard. Zodra de functionaliteit is ingeschakeld, worden hun e-mailadressen ononderbroken gecontroleerd aan de hand van de database van Enzoic met gelekte inloggegevens. Als blijkt dat hun informatie gecompromitteerd is, wordt er een melding verstuurd naar het e-mailadres van de eindgebruiker.


Het is belangrijk te weten dat LastPass ook inbreukdetectie biedt, dat mogelijk al bij uw organisatie in gebruik is. Deze functionaliteit werkt op dezelfde manier als het nieuwe dark web-monitoring, en we erkennen dat er sprake is van een dubbele oplossing. Dit wordt aangepakt in onze volgende versie van het Beveiligingsdashboard.

Kan ik zien of de beveiliging van e-mailadressen van medewerkers is geschonden?

Nee. Alleen de medewerker krijgt een melding als er gegevens zijn gelekt, zowel via e-mail als met een waarschuwing in de functie voor dark web-monitoring in het Beveiligingsdashboard. In beide waarschuwingen wordt geadviseerd actie te ondernemen en het wachtwoord (oftewel de wachtwoordvermelding voor de site) te veranderen dat gekoppeld is aan het gecompromitteerde e-mailadres.

Kan ik voorkomen dat mijn medewerkers het Beveiligingsdashboard gebruiken, inclusief de beveiligingsscore en monitoring van het dark web?

Er is geen beleidsregel waarmee beheerders deze functionaliteit kunnen uitschakelen voor hun eindgebruikers. Wilt u deze optie toch uitschakelen, neem dan contact op met LastPass Customer Care.