HELP FILE


Noodtoegang instellen en beheren

  LastPass biedt u de mogelijkheid eenmalige toegang tot uw kluis toe te staan (met inbegrip van al uw wachtwoorden, veilige notities, formulierfuncties en alle andere informatie) voor een of meer aangewezen LastPass-gebruikers, en een vertraging voor de toegang op te geven. Dat laatste houdt in dat wanneer een aangewezen persoon probeert uw informatie te openen, hij of zij gedurende een door u opgegeven wachttijd (bijv. drie uur) moet wachten. U ontvangt binnen deze periode een melding en kunt het verzoek om toegang eventueel afwijzen. Als u het verzoek om toegang niet weigert binnen de wachttijd, krijgt de voor noodtoegang opgegeven gebruiker toegang tot uw kluis.

  Let op:Noodtoegang is alleen beschikbaar voor LastPass Premium- of LastPass Families-gebruikers. Als u geen Premium-gebruiker bent maar wel een noodcontact heeft toegevoegd voordat dit een Premium-voorziening werd, blijft uw contact toegang hebben. U kunt evenwel geen nieuwe noodcontacten toevoegen, tenzij u upgradet naar Premium.

  Overzicht

  Let op: Uitgenodigd worden voor noodtoegang tot iemands account is niet hetzelfde als toegang tot diens account krijgen. Als de noodtoegang wordt goedgekeurd door de eigenaar van het LastPass-account, krijgt de gebruiker voor noodtoegang een nieuwe map in diens kluis met daarin alle kluisitems van de eigenaar van het betreffende LastPass-account.

  De uitnodiging is de eerste stap. Als iemand wordt uitgenodigd voor toegang moet hij of zij deze toegang eerst aanvragen. Op dat moment heeft de eigenaar van het account doorgaans de tijd om het verzoek tot toegang in overweging te nemen en het eventueel af te wijzen.

  Beperkingen

  Als de eigenaar van het LastPass-account (die noodtoegang verleent) de instelling "Require master password reprompt" heeft ingeschakeld voor wachtwoorden of items in zijn kluis, zal de gebruiker met noodtoegang geen toegang krijgen tot het kluisitem tenzij hij het master password van de eigenaar van het LastPass-account kan invoeren.

  Voorbeeld:

  1. Persoon 1 schakelt de instelling "Require master password reprompt" in op een wachtwoorditem.
  2. Persoon 1 verleent noodtoegang aan persoon 2.
  3. Wanneer persoon 2 toegang probeert te krijgen tot het wachtwoorditem, moet hij het hoofdwachtwoord van persoon 1 invoeren wanneer daarom wordt gevraagd.