HELP FILE

Noodtoegang instellen en beheren

  LastPass biedt u de mogelijkheid eenmalige toegang tot uw kluis toe te staan (met inbegrip van al uw wachtwoorden, veilige notities, formulierfuncties en alle andere informatie) voor een of meer aangewezen LastPass-gebruikers, en een vertraging voor de toegang op te geven. Dat laatste houdt in dat wanneer een aangewezen persoon probeert uw informatie te openen, hij of zij gedurende een door u opgegeven wachttijd (bijv. drie uur) moet wachten. U ontvangt binnen deze periode een melding en kunt het verzoek om toegang eventueel afwijzen. Als u het verzoek om toegang niet weigert binnen de wachttijd, krijgt de voor noodtoegang opgegeven gebruiker toegang tot uw kluis.

  Opmerking:

  De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

  Algemeen overzicht voor noodtoegang

  Let op: Uitgenodigd worden voor noodtoegang tot iemands account is niet hetzelfde als toegang tot diens account krijgen. Als de noodtoegang wordt goedgekeurd door de eigenaar van het LastPass-account, krijgt de gebruiker voor noodtoegang een nieuwe map in diens kluis met daarin alle kluisitems van de eigenaar van het betreffende LastPass-account.
  De uitnodiging is de eerste stap. Als iemand wordt uitgenodigd voor toegang moet hij of zij deze toegang eerst aanvragen. Op dat moment heeft de eigenaar van het account doorgaans de tijd om het verzoek tot toegang in overweging te nemen en het eventueel af te wijzen.
  Opmerking:Noodtoegang is alleen beschikbaar voor LastPass Premium- of LastPass Families-gebruikers. Als u geen Premium-gebruiker bent maar wel een noodcontact heeft toegevoegd voordat dit een Premium-voorziening werd, blijft uw contact toegang hebben. U kunt evenwel geen nieuwe noodcontacten toevoegen, tenzij u upgradet naar Premium.