HELP FILE

SonicWall VPN-configuratie voor het LastPass Universal Proxy RADIUS-protocol

Opmerking: Alleen de modi Password Authentication Protocol (PAP) en Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) worden ondersteund door de service.
 1. Meld u aan bij de SonicWall-beheerdersportal.
 2. Selecteer het tabblad Manage in de bovenste knoppenbalk.

 3. Ga in het navigatiegedeelte links naar Users > Settings.
 4. Selecteer het tabblad Authentication.
 5. Selecteer onder User authentication method de optie RADIUS.
 6. Klik op CONFIGURE RADIUS.

  Het dialoogvenster RADIUS Configuration verschijnt.

 7. Klik in de RADIUS Server Settings op Add.

  Het dialoogvenster Add server verschijnt.

  1. Stel in de Instellingen de volgende velden In:

   • Host-naam of IP-adres
   • Poort
   • Gedeeld geheim
   • Gedeeld geheim bevestigen

  2. Klik op Opslaan.
 8. Klik onder RADIUS Server Settings op General Settings.
  1. Voer in het veld RADIUS Server Timeout (seconds) de waarde 60 in.
 9. Selecteer in het dialoogvenster RADIUS Configuration het tabblad RADIUS Users.

 10. Selecteer onder Mechanism for looking up user group membership for RADIUS users: de standaardgebruikersgroep waaraan alle gebruikers van RADIUS zijn gekoppeld.
 11. Gebruik in het veld Standaardgebruikersgroep waartoe alle RADIUS-gebruikers behoren de vervolgkeuzelijst en selecteer waar u deze verificatiemethode gebruikt (bijvoorbeeld SSLVPN-services).
 12. Klik op Toepassen.
Uw SonicWall VPN is nu geconfigureerd voor het gebruik van RADIUS-protocol voor verificatie.