HELP FILE


Gebruikers verwijderen uit LastPass Teams

LastPass-beheerders hebben diverse opties om accounts te beëindigen, met verschillende uitwerkingen. Overweeg goed welke optie u wilt inzetten voordat u een gebruiker verwijdert of wist. Deze acties alleen kunnen handmatig worden uitgevoerd via de Admin Console.

Als een gebruikersaccount wordt verwijderd, uitgeschakeld of verwijderd uit het LastPass Teams-account, heeft dit geen invloed op overige gebruikers of hun gedeelde mappen. Als de vertrekkende gebruiker echter de beheerder was van een gedeelde map, heeft die map hierna geen beheerder meer. Daarom is het aanbevolen om de beleidsregel "Superbeheerders toegang geven tot gedeelde mappen" in te schakelen voor minimaal één beheerder.

Als best practice en extra voorzorgsmaatregel bevelen we aan dat gedeelde aanmeldingsgegevens worden gewijzigd als de medewerker vertrekt, ongeacht hoe u hun vertrek uit LastPass beheert. Dit zorgt voor meer veiligheid, en wijzigingen aan gedeelde mappen worden automatisch gesynchroniseerd met alle toegewezen gebruikers.

Opmerking:  Alle LastPass Teams-licenties zijn overdraagbaar zodra een account is uitgeschakeld, verwijderd of opgeheven.

Handmatig een gebruiker verwijderen

 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Selecteer Gebruikers in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
 4. Klik rechtsboven op het pictogram Meer Drie puntjes.
 5. Kies uit de volgende opties, die hieronder in detail worden toegelicht:

Een gebruiker uitschakelen

Als u een gebruiker uitschakelt in uw LastPass Teams-account, wordt dit gebruikersaccount vergrendeld. Niemand kan zich aanmelden bij het account, ook uw LastPass-beheerder niet, ongeacht wachtwoorden of eerdere toegang. Nadat de gebruiker is uitgeschakeld, is de licentie beschikbaar voor een andere gebruiker.

Een gebruiker verwijderen uit het bedrijf

Als een gebruiker wordt verwijderd uit uw LastPass Teams-account, wordt dit account losgekoppeld van uw bedrijfsaccount. Met deze actie wordt u gevraagd een van de volgende opties te selecteren:

 • Toegang tot gedeelde websites en mappen verbieden – Als u deze optie kiest, worden alle items in het account verwijderd die door andere gebruikers in het bedrijf met de gebruiker zijn gedeeld (vanuit gedeelde mappen of afzonderlijk).
 • Toegang tot gedeelde websites en mappen toestaan – Als u deze optie kiest, blijven alle items in het account die door andere gebruikers in het bedrijf met de gebruiker zijn gedeeld (vanuit gedeelde mappen of afzonderlijk), beschikbaar voor de gebruiker.

Als u op Gebruiker verwijderen klikt, komt de licentie vrij voor een nieuwe gebruiker en wordt het account van de verwijderde gebruiker gedowngraded naar een LastPass Free-account. Maar als de verwijderde gebruiker LastPass Premium had gekocht voordat hij of zij lid werd van Teams, wordt de gebruiker gedowngraded naar LastPass Premium gedurende de resterende periode van dit abonnement (indien van toepassing).

Een gebruiker verwijderen

Als u een account verwijdert, wordt alle informatie in het LastPass-account van de gebruiker volledig gewist. Alle gegevens die zijn opgeslagen in het account worden verwijderd, en dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Om deze reden is het sterk aanbevolen dat een gebruiker exporteert hun LastPass-accountgegevens voordat ze worden verwijderd, zodat hun LastPass-kluisgegevens later kunnen worden hersteld indien gewenst. Nadat het account is verwijderd, is de licentie beschikbaar voor een andere gebruiker.

Belangrijke overwegingen

 • Ervoor zorgen dat sites/tools niet langer toegankelijk zijn voor de vertrekkende medewerker: als de eigenaar van het account wachtwoorden had aangemaakt in de kluis of als aanmeldingsgegevens leesbaar met de eigenaar waren gedeeld, is het goed mogelijk dat deze informatie ook elders is opgeslagen, en dat de eigenaar in de toekomst ook buiten LastPass om toegang kan blijven houden tot deze sites of tools. Om alle twijfel over ongeoorloofde toegang weg te nemen, bevelen we sterk aan dat alle wachtwoorden worden vernieuwd als het account van een medewerker wordt beëindigd.
 • Als het account van een medewerker wordt beëindigd (uitgeschakeld, gewist of verwijderd uit het account), blijven alle gegevens die de eigenaar van het account in gedeelde mappen had geplaatst volledig beschikbaar voor de overige gebruikers.
 • In het geval van gedeelde mappen loopt u weliswaar nooit het risico dat u de gedeelde referenties verwijdert, maar wel dat u geen beheerder meer hebt voor de map (als de vorige accounteigenaar de enige beheerder van de map was). Als dit een probleem is, kunt u overwegen om in te schakelen het beleid "Superbeheerders toestaan gedeelde mappen te openen".
 • Let op: GEEN van deze acties heeft invloed op een Gekoppeld persoonlijk account adviseren of vereisen, daarom raden wij gebruikers ten zeerste aan om persoonlijke gegevens in hun gekoppelde persoonlijke account op te slaan in plaats van dit soort gegevens in een Teams-account op te slaan.