HELP FILE


Gebruikers verwijderen uit LastPass Teams

  LastPass-beheerders hebben diverse opties om accounts te beëindigen, met verschillende uitwerkingen. Overweeg goed welke optie u wilt inzetten voordat u een gebruiker verwijdert of wist. Deze acties alleen kunnen handmatig worden uitgevoerd via de Admin Console.

  Als een gebruikersaccount wordt verwijderd, uitgeschakeld of verwijderd uit het LastPass Teams-account, heeft dit geen invloed op overige gebruikers of hun gedeelde mappen. Als de vertrekkende gebruiker echter de beheerder was van een gedeelde map, heeft die map hierna geen beheerder meer. Daarom is het aanbevolen om de beleidsregel "Superbeheerders toegang geven tot gedeelde mappen" in te schakelen voor minimaal één beheerder.

  Als best practice en extra voorzorgsmaatregel bevelen we aan dat gedeelde aanmeldingsgegevens worden gewijzigd als de medewerker vertrekt, ongeacht hoe u hun vertrek uit LastPass beheert. Dit zorgt voor meer veiligheid, en wijzigingen aan gedeelde mappen worden automatisch gesynchroniseerd met alle toegewezen gebruikers.

  Let op:  Alle LastPass Teams-licenties zijn overdraagbaar zodra een account is uitgeschakeld, verwijderd of opgeheven.

  Belangrijke overwegingen

  • Ervoor zorgen dat sites/tools niet langer toegankelijk zijn voor de werknemer: Als de accounteigenaar wachtwoorden in zijn kluis heeft aangemaakt, of als er geloofsbrieven zichtbaar met hem zijn gedeeld, dan is het mogelijk dat hij deze informatie elders heeft opgeslagen en in de toekomst weer toegang zou kunnen krijgen tot deze tools (buiten LastPass). Om alle twijfel over ongeoorloofde toegang weg te nemen, bevelen we sterk aan dat alle wachtwoorden worden vernieuwd als het account van een medewerker wordt beëindigd.
  • Als het account van een medewerker wordt beëindigd (uitgeschakeld, gewist of verwijderd uit het account), blijven alle gegevens die de eigenaar van het account in gedeelde mappen had geplaatst volledig beschikbaar voor de overige gebruikers.
  • In het geval van gedeelde mappen loopt u weliswaar nooit het risico dat u de gedeelde referenties verwijdert, maar wel dat u geen beheerder meer hebt voor de map (als de vorige accounteigenaar de enige beheerder van de map was). Als dit een probleem is, kunt u overwegen om in te schakelen het beleid "Superbeheerders toestaan gedeelde mappen te openen".
  • Let op: GEEN van deze acties heeft invloed op een Gekoppeld persoonlijk account adviseren of vereisen, daarom raden wij gebruikers ten zeerste aan om persoonlijke gegevens in hun gekoppelde persoonlijke account op te slaan in plaats van dit soort gegevens in een Teams-account op te slaan.