product icon

Testen Fortinet VPN

  1. Klik op Test Connectivity in het venster Edit LDAP Server van de Fortinet FortiGate SSL VPN administration portal om uw verbinding te testen.

   Als de uitkomst succesvol is, geeft dit aan dat de VPN-server verbinding heeft gemaakt met LastPass Universal Proxy.

  2. Klik op Test User Credentials om de aanmeldingsgegevens van een bestaande gebruiker te testen die deze server voor verificatie gebruikt. Het venster Test User Credentials verschijnt.

   1. Voer in het veld Username uw gebruikersnaam in. Dit moet hetzelfde zijn als de veldwaarde sAMAccountName in de Active Directory voor de testgebruiker.
   2. Voer in het veld Password uw wachtwoord in. Dit is het wachtwoord dat in het Active Directory voor de testgebruiker is opgeslagen.

   Resultaat:

   Als de test is geslaagd, is alles correct ingesteld in de VPN-server, de LastPass Universal Proxy en de LastPass Authentication Server.

   U kunt nu een verificatietest uitvoeren met de Fortinet VPN-client.