product icon

Deprovisioneren/provisioneren van gebruikersattribuut update mislukt

    Oorzaak:

    LastPass SCIM ondersteunt het kenmerk manager gebruiker niet.

    Oplossing:

    Verwijder het kenmerk "manager" uit de toewijzing van gebruikersattributen in Azure AD (instructies hier).