product icon

Gebruiker provisioning mislukt omdat de gebruiker in een ander bedrijf zit

    Sommige beheerders maken een LastPass account om te gebruiken voor het testen van provisioning methoden voor hun domeinen, die gebruikers maakt in de test-bedrijf account. Als die gebruikers al bestaan in de testaccount, moeten ze worden verwijderd zodat ze opnieuw kunnen worden aangemaakt in de doelaccount van LastPass.

    Oorzaak:

    Azure probeerde een specifieke gebruiker aan te maken, maar stuitte op een conflict omdat de gebruiker al bestaat in een ander bedrijf (d.w.z., een andere LastPass account).

    Oplossing:

    Verwijder de bestaande gebruikers van de test LastPass account (instructies hier). Hierna zal Azure in staat zijn om deze gebruikers aan te maken binnen de doel LastPass bedrijfsaccount.