HELP FILE


LastPass Business-gebruikersinstellingen bekijken en beheren

  Zodra uw gebruikers zijn toegevoegd (handmatig of via automatische provisioning) en zij hun account hebben geactiveerd, kunt u verschillende instellingen voor elk van hen bekijken en beheren om de ideale LastPass Business omgeving voor uw organisatie op te bouwen.

  Let op:Ziet u iets anders? Leer hoe te navigeren in de nieuwe Admin Console.
  Let op: Moet u het domein van uw bedrijf veranderen en wilt u uw LastPass-gebruikers bijwerken? Raadpleeg dan deze instructies.
  Gebruiker geselecteerd in Admin Console

  Details

  1. Log in met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord op de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Klik op Gebruikers in het navigatiegedeelte links.
  3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
  4. Klik op het tabblad Details.
  5. Hier wordt de volgende alleen-lezen informatie weergegeven:
   • Aanmaakdatum gebruiker
   • Datum en tijd van laatste aanmelding
   • Totaal aantal sites voor de gebruiker
   • Totaal aantal profielen voor formulieren voor de gebruiker
   • Beleidsregels die zijn toegepast voor de gebruiker
   • Totaal aantal gedeelde mappen voor de gebruiker
   • Totaal aantal groepen waarvan de gebruiker deel uitmaakt.
   • Of de gebruiker wel of niet een persoonlijk account gekoppeld heeft
   • hoofdwachtwoord beveiligingsscore van het veiligheidsdashboard

  Gedeelde mappen

  1. Log in met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord op de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Klik op Gebruikers in het menu links.
  3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
  4. Klik op het tabblad Gedeelde mappen.
  5. Hier wordt de volgende alleen-lezen informatie weergegeven:
   • Naam van de gedeelde map(pen) waar de gebruiker toegang toe heeft
   • Status van de toegangsrechten voor iedere gedeelde map
   • Totaal aantal gebruikers met toegang tot de gedeelde map

  Sites

  1. Log in met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord op de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Klik op Gebruikers in het menu links.
  3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
  4. Klik op het tabblad Websites.
  5. De volgende alleen-lezen informatie wordt weergegeven:
   • Namen van de websites die de gebruiker heeft opgeslagen

  Groepen

  1. Log in met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord op de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Klik op Gebruikers in het menu links.
  3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
  4. Klik op het tabblad Groepen.
  5. Hier wordt de volgende alleen-lezen informatie weergegeven:
   • Naam van de groep waarvan de gebruiker deel uitmaakt
   • Beveiligingsscore van hoofdwachtwoord in het beveiligingsdashboard
   • Totaal aantal gebruikers binnen de groep

  Vertrouwde apparaten

  1. Log in met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord op de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Klik op Gebruikers in het menu links.
  3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
  4. Klik op het tabblad Vertrouwde apparaten.
  5. Hier wordt de volgende informatie weergegeven:
   • Type vertrouwd mobiele apparaat
   • UUID of label toegewezen aan het mobiele apparaat
   • Of vertrouwen is in-/uitgeschakeld voor het apparaat
    • Klik op Bewerken om de status te wijzigen en klik op Opslaan als u klaar bent, of klik op Het vertrouwde mobiele apparaat verwijderen om het te verwijderen.

  Instellingen voor gebruikersbeheer

  1. Log in met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord op de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Klik op Gebruikers in het menu links.
  3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
  4. Klik rechtsboven op het pictogram Meer Drie puntjes.
  5. De configuraties zijn afhankelijk van de status van het account van de gebruiker:

  Actieve gebruiker

  • Beheerder aanwijzen of verwijderen – U kunt een willekeurig aantal gebruikers aanwijzen als beheerder en deze status op ieder moment weer intrekken. Als u beheerdersrechten verleent, heeft de gebruiker volledige toegang tot de Admin Console.
  • Wachtwoordwijziging verplichten - Hierdoor wordt de gebruiker gedwongen zijn hoofdwachtwoord handmatig opnieuw in te stellen. Hiertoe wordt automatisch een melding weergegeven bij de volgende keer dat de gebruiker zich aanmeldt. Meer info.
  • Alle sessies verwijderen – Hiermee wordt de gebruiker afgemeld van alle actieve sessies op alle apparaten.
  • Gebruiker uitschakelen – Schakel het account van de gebruiker tijdelijk uit. Dit maakt het ontoegankelijk voor de gebruiker, maar het account wordt niet volledig gewist. Let op: uitgeschakelde gebruikersaccounts worden behouden, zolang als het overkoepelende account blijft bestaan.
  • Gebruiker verwijderen – Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of "Gebruiker verwijderen uit bedrijf". Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke logins of andere gegevens in zijn kluis heeft opgeslagen, heeft hij niet langer toegang tot die gegevens.
  • Gebruiker verwijderen uit bedrijf - Deze optie zal de gebruiker verwijderen uit uw LastPass Business account, en zal alle gedeelde mappen verwijderen uit de account van de gebruiker. Met deze optie blijft de gebruiker toegang houden tot het account als standaard LastPass-gebruiker. Meer info.
  • Meervoudige verificatie uitschakelen – Dit schakelt alle diensten voor meervoudige verificatie voor het account van de gebruiker uit. Als de beleidsregel "Uitschakelen meervoudige verificatie via e-mail voorkomen” is ingeschakeld, is dit de enige manier om meervoudige verificatie uit te schakelen.
  • Hoofdwachtwoord resetten - Als een admin is ingesteld als Super Admin via het "Super admins toestaan om hoofdwachtwoord te resetten " beleid, dan zal er een optie zijn voor hem om het hoofdwachtwoord voor die specifieke gebruiker te veranderen. Deze wijziging vindt onmiddellijk plaats en de beheerder wordt onmiddellijk gevraagd een nieuw hoofdwachtwoord aan te maken voor de account van de gebruiker. Meer informatie.
  • Kenmerken gebruikersdirectory bewerken – U kunt standaard Active Directory-kenmerken configureren of uw eigen kenmerken aanmaken voor uw gebruiker. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent. Meer info.
  • Naam bewerken – Wijs een naam toe aan het account, die makkelijker te herkennen is dan het e-mailadres van de gebruiker.
  Om een super-admin toe te wijzen, moet u het beleid "Super-admins toestaan om hoofdwachtwoord te resettens" en/of "Superbeheerders toestaan gedeelde mappen te openen" inschakelen en vervolgens de bestaande admin toewijzen aan het beleid.
  Let op: Alle gebruikers die aan de beleidsregels voor superbeheerders worden toegevoegd, moeten accountbeheerders zijn.

  Uitgenodigde gebruikers

  • Gebruiker verwijderen – Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of "Gebruiker verwijderen uit bedrijf". Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke logins of andere gegevens in zijn kluis heeft opgeslagen, heeft hij niet langer toegang tot die gegevens.
  • Gebruiker opnieuw uitnodigen – Stuur nog een uitnodiging aan de gebruiker om het account te activeren.
  • Uitnodiging intrekken – Trek de uitnodiging aan de gebruiker voor deelname aan uw LastPass-account in.

  Uitgeschakelde gebruikers

  • Gebruiker activeren – Wijzig de status van het account van de gebruiker naar Actief.
  • Gebruiker verwijderen – Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of "Gebruiker verwijderen uit bedrijf". Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke logins of andere gegevens in zijn kluis heeft opgeslagen, heeft hij niet langer toegang tot die gegevens.
  • Gebruiker verwijderen uit bedrijf - Deze optie zal de gebruiker verwijderen uit uw LastPass Business account, en zal alle gedeelde mappen verwijderen uit de account van de gebruiker. Met deze optie blijft de gebruiker toegang houden tot het account als standaard LastPass-gebruiker. Meer info.

  Gebruikers in afwachting van goedkeuring

  Voor accounts die gebruikersaccounts inrichten via de LastPass Active Directory Connector en die hebben ingesteld dat gebruikersaccounts niet automatisch geactiveerd worden. Selecteer Afwijzen of Goedkeuren om de status van de gebruiker te wijzigen.