product icon

Teams-gebruikersinstellingen bekijken en beheren

  Nadat de gebruikers zijn toegevoegd en ze hun accounts geactiveerd hebben, kunt u verschillende instellingen voor elke gebruiker bekijken en beheren om zo de ideale LastPass Teams-omgeving voor de organisatie te creëren.

  Details voor geselecteerde gebruiker in Teams Admin Console

  Details

  1. Open een webbrowser en ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en selecteer vervolgens Aanmelden
  3. Selecteer Gebruikers in het navigatiegedeelte links.
  4. Selecteer de gewenste gebruiker.
  5. Selecteer het tabblad Details.
  6. De volgende alleen-lezen informatie wordt weergegeven:
   • Aanmaakdatum gebruiker
   • Datum en tijd van laatste aanmelding
   • Totaal aantal sites voor de gebruiker
   • Totaal aantal profielen voor formulieren voor de gebruiker
   • Beleidsregels die zijn toegepast voor de gebruiker
   • Totaal aantal gedeelde mappen voor de gebruiker
   • Of de gebruiker wel of niet een persoonlijk account gekoppeld heeft
   • hoofdwachtwoord beveiligingsscore van het veiligheidsdashboard

  Gedeelde mappen

  1. Open een webbrowser en ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en selecteer vervolgens Aanmelden
  3. Selecteer Gebruikers in het navigatiegedeelte links.
  4. Selecteer de gewenste gebruiker.
  5. Selecteer het tabblad Gedeelde mappen.
  6. De volgende alleen-lezen informatie wordt weergegeven:
   • Naam van de gedeelde map(pen) waar de gebruiker toegang toe heeft
   • Status van de toegangsrechten voor iedere gedeelde map
   • Totaal aantal gebruikers met toegang tot de gedeelde map

  Sites

  1. Open een webbrowser en ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en selecteer vervolgens Aanmelden
  3. Selecteer Gebruikers in het navigatiegedeelte links.
  4. Selecteer de gewenste gebruiker.
  5. Selecteer het tabblad Websites
  6. De volgende alleen-lezen informatie wordt weergegeven:
   • Namen van de websites die de gebruiker heeft opgeslagen

  Instellingen voor gebruikersbeheer

  1. Open een webbrowser en ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en selecteer vervolgens Aanmelden
  3. Selecteer Gebruikers in het navigatiegedeelte links.
  4. Selecteer de gewenste gebruiker.
  5. Selecteer het pictogram Meer Drie puntjes bovenaan de gebruikerstabel.
  6. De configuraties zijn afhankelijk van de status van het account van de gebruiker:

   Actieve gebruiker

   Beheerder aanwijzen of verwijderen
   U kunt een willekeurig aantal gebruikers promoveren tot beheerder en deze status op elk gewenst moment weer opheffen. Als u beheerdersrechten verleent, heeft de gebruiker volledige toegang tot de Admin Console.
   Wachtwoordwijziging verplichten
   Dit dwingt de gebruiker om handmatig zijn hoofdwachtwoord te resetten. Hiertoe wordt automatisch een melding weergegeven bij de volgende keer dat de gebruiker zich aanmeldt. Meer informatie.
   Alle sessies beëindigen
   Hiermee wordt de gebruiker afgemeld van alle actieve sessies op alle apparaten.
   Gebruiker uitschakelen
   Hiermee wordt het account van de gebruiker tijdelijk uitgeschakeld. Dit maakt het account ontoegankelijk voor de gebruiker, maar het wordt niet volledig verwijderd. Let op: uitgeschakelde gebruikersaccounts worden behouden zolang als het overkoepelende account blijft bestaan.
   Gebruiker verwijderen
   Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of dat de optie 'Gebruiker verwijderen uit bedrijf' wellicht passender is. Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke logins of andere gegevens in zijn kluis heeft opgeslagen, heeft hij niet langer toegang tot die gegevens.
   Gebruiker verwijderen uit bedrijf
   Deze optie zal de gebruiker verwijderen uit uw LastPass Teams account, en zal alle gedeelde mappen verwijderen uit het account van de gebruiker. Met deze optie blijft de gebruiker toegang houden tot het account als standaard LastPass-gebruiker. Meer informatie.
   Meervoudige verificatie uitschakelen
   Hiermee worden alle diensten voor meervoudige verificatie voor het account van de gebruiker uitgeschakeld. Als het beleid "Multifactor uitschakelen via e-mail voorkomen" is ingeschakeld, zal deze optie de enige manier zijn om meervoudige verificatie uit te schakelen.
   Superbeheerders toestaan om hoofdwachtwoord te resetten
   LastPass-beheerder een LastPass-beheerder is ingesteld als een Super Admin via beleid, zal er een optie voor hen zijn om het hoofdwachtwoord voor die specifieke gebruiker te wijzigen. Deze wijziging vindt onmiddellijk plaats en de beheerder wordt onmiddellijk gevraagd een nieuw hoofdwachtwoord aan te maken voor de account van de gebruiker. Meer informatie.
   Naam bewerken
   Wijs een naam toe aan het account die makkelijker te herkennen is dan het e-mailadres van de gebruiker.

   Uitgenodigde gebruikers

   Gebruiker verwijderen
   Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of dat de optie 'Gebruiker verwijderen uit bedrijf' wellicht passender is. Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke logins of andere gegevens in zijn kluis heeft opgeslagen, heeft hij niet langer toegang tot die gegevens.
   Gebruiker opnieuw uitnodigen
   Stuur nog een uitnodiging aan de gebruiker om het account te activeren.
   Uitnodiging intrekken
   Herroep de uitnodiging voor de gebruiker om lid te worden van uw LastPass-account.

   Uitgeschakelde gebruikers

   Gebruiker activeren
   Wijzig de status van het account van de gebruiker naar Actief.
   Gebruiker verwijderen
   Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of dat de optie 'Gebruiker verwijderen uit bedrijf' wellicht passender is. Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke logins of andere gegevens in zijn kluis heeft opgeslagen, heeft hij niet langer toegang tot die gegevens.
   Gebruiker verwijderen uit bedrijf
   Deze optie verwijdert de gebruiker van uw LastPass Business account, en verwijdert alle gedeelde mappen van het account van de gebruiker. Met deze optie blijft de gebruiker toegang houden tot het account als standaard LastPass-gebruiker. Meer informatie.