product icon

Welk toegangsbeleid biedt LastPass?

  LastPass biedt verschillende configuraties voor toegangsbeleid, die variëren afhankelijk van of u het beleid configureert binnen de SSO & MFA Admin Console, de Password Manager Admin Console of de MFA-only Admin Console. Het toegangsbeleid blijft gescheiden voor elke Admin Console.

  LastPass SSO & MFA Admin Console
  Met het toegangsbeleid voor deze Admin Console kunt u geolocatie (GeoFencing), IP-adres, tijd en verificatietoegang configureren, die kunnen worden toegewezen aan specifieke gebruikers, groepen, apps, of in het algemeen voor de hele organisatie. Deze beleidsmaatregelen kunnen ook tijdelijk of permanent worden toegepast.
  LastPass Password Manager Admin Console
  Met het toegangsbeleid voor deze Admin Console kunt u het IP-adres, de tijd en het tijdelijke of permanente toegangsbeleid voor SSO (zonder MFA) configureren.
  LastPass MFA-only Admin Console
  Met het toegangsbeleid voor deze Admin Console kunt u het IP-adres, de tijd, de geolocatie (GeoFencing) en het authenticatiebeleid configureren. Deze beleidsmaatregelen kunnen ook tijdelijk of permanent worden toegepast.