product icon

Wat zijn SSO apps in LastPass?

    SSO apps (d.w.z. Cloud Apps) zijn veel gebruikte online tools binnen uw bedrijf waarvoor een LastPass Business admin een single sign-on integratie heeft opgezet. Hierdoor kunt u zich bij deze apps aanmelden met dezelfde inloggegevens die u ook voor LastPass gebruikt.