HELP FILE


Wat zijn Cloud Apps in LastPass?

Cloud Apps (d.w.z. SSO-apps) zijn veelgebruikte online tools die binnen uw bedrijf worden gebruikt en waarvoor een LastPass Business admin een eenmalige aanmeldingsintegratie heeft opgezet. Hierdoor kunt u zich bij deze apps aanmelden met dezelfde inloggegevens die u ook voor LastPass gebruikt.