HELP FILE


Wat is dark web-monitoring?

  De functie voor dark web-monitoring evalueert alle opgeslagen e-mailadressen in uw kluisitems en waarschuwt u direct (via e-mailmeldingen en in het Beveiligingsdashboard) als een van uw e-mailadressen is aangetroffen in de database van gelekte aanmeldingsgegevens.

  Tip: Bent u een LastPass-beheerder van een LastPass Business-account? Dan kunt u de beleidsregel 'Stel monitoring van het dark web in' instellen en beheren voor uw eindgebruikers.

  Als u gecompromitteerde e-mailadressen heeft, wordt u door de stappen geleid die nodig zijn om het wachtwoord voor de gekraakte site te wijzigen. U kunt ook de e-mailadressen beheren die u van de monitorfunctie wilt uitsluiten. Lees hoe u dark web-monitoring kunt inschakelen en uw dark web-monitoringwaarschuwingen kunt beheren.

  U kunt de monitoring stoppen van e-mailadressen die u wilt uitsluiten, maar als u van gedachten verandert, kunt u altijd weer beginnen met de monitoring het e-mailadres zodat het wordt opgenomen in de dark web monitoring.

  Er wordt een gehashte versie van uw e-mailadressen gemonitord die niet wordt gebruikt voor enig ander doel dan controle op beveiligingslekken.
  Opmerking: Naast het realtime monitoren van uw e-mailadressen controleert LastPass met terugwerkende kracht op eventuele datalekken tot één jaar voordat dark web-monitoring wordt ingeschakeld (slechts eenmalig, op het moment van registratie).
  Let op: Voor individueel gedeelde items kan het bijbehorende e-mailadres alleen worden gecontroleerd in het Veiligheidsdashboard van de deler. Als u bijvoorbeeld een item uit uw kluis deelt met een gemonitord e-mailadres, wordt het alleen gemonitord in uw eigen Beveiligingsdashboard. Als een kluisitem met u wordt gedeeld, wordt het e-mailadres alleen gemonitord in het Beveiligingsdashboard van de verzender, en niet dat van u.

  Verder worden items in gedeelde mappen (oftewel items in een gedeelde map die met u gedeeld zijn) met e-mailadressen die gekoppeld zijn aan opgeslagen sitewachtwoordvermeldingen niet gemonitord.

  Let op: Deze functie is niet beschikbaar in de LastPass-apps voor iOS en Android, maar mobiele gebruikers kunnen wel de Beveiligingstest uitvoeren op hun apparaat als ze een abonnement hebben op LastPass Premium, LastPass Families, LastPass Teams of LastPass Business.
  Een e-mailadres controleren op dark web-monitoring

  Beperkingen

  Let op: Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van LastPass Free. Raadpleeg meer informatie over hoe u een upgrade uitvoert naar LastPass Premium of bekijk de abonnementen en prijzen van LastPass voor meer informatie over de beschikbare functies.
  Let op: Slechts 100 e-mailadressen worden gecontroleerd. U kunt starten, stoppen, of nieuwe e-mailadressen toevoegen die u wilt laten bewaken.
  Beperking: Als u een LastPass Teams- of LastPass Business-account hebt, is de beschikbare functionaliteit mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.