HELP FILE

Wat is de beveiligingsscore in mijn Beveiligingsdashboard?

De beveiligingsscore is een functie in het Beveiligingsdashboard van uw LastPass-kluis die automatisch de sterkte van uw opgeslagen wachtwoorden voor sites berekent.

Bekijk de video

Beperkingen

De beveiligingsscore is beschikbaar voor alle gebruikers, maar om onveilige wachtwoorden te bekijken en te wijzigen in de kluis, moeten gebruikers van LastPass Free upgraden naar LastPass Premium. Gebruikers van LastPass Free kunnen abonnementen en prijzen van LastPass bekijken voor informatie over de functionaliteit.

Hoe krijg ik een beveiligingsscore?

Uw beveiligingsscore wordt continu betekend terwijl u site-wachtwoorden aan uw LastPass-kluis toevoegt. U kunt vervolgens uw kluis openen en uw beveiligingsscore bekijken.

Hoe wordt de beveiligingsscore berekend?

Uw beveiligingsscore is een gecombineerde beoordeling van de algemene kwaliteit van uw wachtwoorden, oftewel de lengte en complexiteit in hun algemeen. De hoogste score is 100 punten. Voor een perfecte score moet u evenwel minimaal 50 wachtwoorden in uw LastPass-kluis hebben opgeslagen.

Opmerking: LastPass gebruikt de standaardbibliotheek zxcvbn om de sterkte van elk wachtwoord te berekenen. Daarom kan de sterkte van uw individuele persoonlijke wachtwoorden anders uitvallen dan de beveiligingsscore voor alle wachtwoorden in uw kluis. Afzonderlijke wachtwoordsterktes kunnen een score hebben van 0, 25, 50, 75 of 100 procent (of een andere waarde als het individuele wachtwoord wordt hergebruikt op meerdere sites) terwijl de beveiligingsscore ieder percentage tussen de 0 en 100 kan zijn. Meer informatie over de berekening van de wachtwoordsterkte en de beveiligingsscore.
Opmerking: Gebruikers met federatieve aanmelding krijgen standaard een 10% hogere beveiligingsscore, aangezien meervoudige verificatie moet worden ingeschakeld op het niveau van de identiteitsprovider (in Azure AD, Okta of AD FS) en niet op LastPass-niveau (in de accountinstellingen van de kluis).

Uw beveiligingsscore wordt berekend op basis van een schaal, zoals in de onderstaande tabel wordt uiteengezet.

Score Beveiligingsscore (hierin worden verschillende factoren gecombineerd)
Laag 0 ≤ X < 50
Gemiddeld 50 ≤ X < 75
Hoog 75 ≤ X < 100
Topscore X = 100
De volgende instellingen beïnvloeden uw beveiligingsscore:
  • Het totale aantal veilige wachtwoorden dat u in uw kluis heeft opgeslagen. U moet ten minste 50 wachtwoorden hebben opgeslagen om een perfecte score van 100 punten te halen.
  • Het inschakelen van meervoudige verificatie is goed voor 10 punten. Lees hoe u deze functie inschakelt.
    • Als u offline toegang toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
    • Als u onbeperkte toegang tot uw kluis via mobiele apparaten toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
    • Als u vertrouwde apparaten toestaat om meldingen over meervoudige verificatie over te slaan, wordt er 1 punt afgetrokken.

Opmerking:Sites die hun eigen wachtwoordvereisten hanteren (wachtwoorden mogen bijvoorbeeld niet te complex en/of te lang zijn, er moet een pincode in plaats van een wachtwoord worden gebruikt, enzovoort) kunnen een negatief effect hebben op de beveiligingsscore, omdat deze wachtwoorden vaak worden aangemerkt als ‘zwakke wachtwoorden’.

Ik heb onveilige wachtwoorden. Wat moet ik doen?

Voor ondersteuning bij het bekijken en wijzigen van onveilige wachtwoorden raadpleegt u Hoe bekijk ik onveilige wachtwoorden in mijn LastPass-kluis?

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van LastPass Free. Lees hoe u een upgrade uitvoert naar LastPass Premium of bekijk de abonnementen en prijzen van LastPass voor meer informatie over de beschikbare functies.

Paneel Beveiligingsscore