product icon

Wat is de beveiligingsscore in mijn Beveiligingsdashboard?

  De beveiligingsscore is een functie in het Beveiligingsdashboard van uw LastPass-kluis die automatisch de sterkte van uw opgeslagen wachtwoorden voor sites berekent.

  Beperkingen

  De beveiligingsscore is beschikbaar voor alle gebruikers, maar om onveilige wachtwoorden te kunnen wijzigen in de kluis, moeten gebruikers van LastPass Free upgraden naar LastPass Premium. Gebruikers van LastPass Free kunnen abonnementen en prijzen van LastPass bekijken voor informatie over de functionaliteit.

  Hoe krijg ik een beveiligingsscore?

  Uw beveiligingsscore wordt continu betekend terwijl u site-wachtwoorden aan uw LastPass-kluis toevoegt. U kunt vervolgens uw kluis openen en uw beveiligingsscore bekijken.

  Hoe wordt de beveiligingsscore berekend?

  Uw beveiligingsscore is een gecombineerde beoordeling van de algemene kwaliteit van uw wachtwoorden, oftewel de lengte en complexiteit in hun algemeen. De hoogste score is 100 punten. Voor een perfecte score moet u evenwel minimaal 50 wachtwoorden in uw LastPass-kluis hebben opgeslagen.

  Let op: LastPass gebruikt de standaardbibliotheek zxcvbn om de sterkte van elk wachtwoord te berekenen. Daarom kan de sterkte van uw individuele persoonlijke wachtwoorden anders uitvallen dan de beveiligingsscore voor alle wachtwoorden in uw kluis. Afzonderlijke wachtwoordsterktes kunnen een score hebben van 0, 25, 50, 75 of 100 procent (of een andere waarde als het individuele wachtwoord wordt hergebruikt op meerdere sites) terwijl de beveiligingsscore ieder percentage tussen de 0 en 100 kan zijn. Meer informatie over de berekening van de wachtwoordsterkte en de beveiligingsscore.
  Let op: Federated login gebruikers krijgen een automatische verhoging van 10% op hun security score omdat meervoudige verificatie moet worden ingesteld op het Identity Provider niveau (binnen AD FS, Azure AD, Okta, PingOne, PingFederate, Google Workspace, of OneLogin instellingen) en niet op het LastPass niveau (binnen het Multifactor Opties tabblad in de Account Instellingen van hun vault).
  Let op: Bij de berekening van de beveiligingsscore voor federatieve gebruikers wordt de score voor het hoofdwachtwoord buiten beschouwing gelaten, aangezien deze gebruikers geen afzonderlijk hoofdwachtwoord aanmaken om zich aan te melden bij LastPass (ze gebruiken in plaats daarvan namelijk hun aanmeldingsgegevens).
  Uw beveiligingsscore wordt berekend op basis van een schaal, zoals in de onderstaande tabel uiteen wordt gezet.
  Score Beveiligingsscore (hierin worden verschillende factoren gecombineerd)
  Laag 0 ≤ X < 50
  Gemiddeld 50 ≤ X < 75
  Hoog 75 ≤ X < 100
  Topscore X = 100
  De volgende instellingen beïnvloeden uw beveiligingsscore:
  • Het totale aantal veilige wachtwoorden dat u in uw kluis heeft opgeslagen. U moet ten minste 50 wachtwoorden hebben opgeslagen om een perfecte score van 100 punten te halen.
  • Het inschakelen van meervoudige verificatie is goed voor 10 punten. Lees hoe u deze functie inschakelt.
   • Als u offline toegang toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
   • Als u onbeperkte toegang tot uw kluis via mobiele apparaten toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
   • Als u vertrouwde apparaten toestaat om meldingen over meervoudige verificatie over te slaan, wordt er 1 punt afgetrokken.
  Let op: Sites die hun eigen wachtwoordvereisten hanteren (wachtwoorden mogen bijvoorbeeld niet te complex en/of te lang zijn, er moet een pincode in plaats van een wachtwoord worden gebruikt, enzovoort) kunnen voor gebruikers nadelig uitpakken omdat hier sprake is van ‘zwakke wachtwoorden’ in de beveiligingsscore.

  Ik heb onveilige wachtwoorden. Wat moet ik doen?

  Voor ondersteuning bij het bekijken en wijzigen van onveilige wachtwoorden raadpleegt u Hoe bekijk ik onveilige wachtwoorden in mijn LastPass-kluis?

  Let op: Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van LastPass Free. Raadpleeg meer informatie over hoe u een upgrade uitvoert naar LastPass Premium of bekijk de abonnementen en prijzen van LastPass voor meer informatie over de beschikbare functies.
  Paneel Beveiligingsscore