HELP FILE


Welke andere gegevens verwerkt LastPass?

Beveiliging en privacy zijn het fundament van alles wat wij doen. Hieronder staan enkele functies en instellingen die door LastPass worden gebruikt om gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden, maar die misschien vragen oproepen.

Alle door LastPass verzamelde gebruikersgegevens worden opgeslagen met de best mogelijke beveiliging en volgens de meest stringente procedures. Wanneer deze gegevens door LastPass worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, gebeurt dit op een geaggregeerde manier, zodat de privacy van onze gebruikers nooit in gevaar komt. We onderzoeken voortdurend hoe we LastPass nog veiliger kunnen maken en we proberen zeer zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met alle aspecten van privacy.

Accountgeschiedenis

LastPass houdt een accountgeschiedenis bij als extra veiligheidsfunctie voor onze gebruikers, zodat ze kunnen controleren of er ongebruikelijke activiteiten of onbevoegde acties hebben plaatsgevonden in hun LastPass-account. Het Support van LastPass team kan deze informatie ook gebruiken om meldingen van onbevoegde toegang en vergrendelde accounts te onderzoeken.

U kunt uw accountgeschiedenis als volgt bekijken:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Geavanceerde opties in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer Accountgeschiedenis bekijken.
 4. Selecteer het gewenste datumbereik.
 5. Selecteer het keuzerondje voor Aanmeldingen of Gebeurtenissen.
 6. Klik op Verzenden om het rapport weer te geven.

U kunt de instellingen voor uw accountgeschiedenis als volgt beheren:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Schakel onder Privacy het selectievakje bij de optie Geschiedenis bijhouden in.
 5. Klik op Bewerken, voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Bevestigen om de wijzigingen op te slaan.
Beperking: Als u een LastPass Teams- of LastPass Business-account hebt, is de beschikbare functionaliteit mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.

Website-URL's

LastPass heeft toegang tot URL's van sites (bijv. google.com) en het aantal items opgeslagen in uw kluis. Deze informatie is waardevol om twee belangrijke redenen:

 • De gegevens worden over alle gebruikers geaggregeerd, zodat we beter inzicht krijgen in de manier waarop LastPass wordt gebruikt en we het product verder kunnen aanpassen aan de wensen en behoeften van onze gebruikers.
 • LastPass gebruikt de URL-informatie om de logo's van websites in uw kluis te kunnen weergeven, zodat u gemakkelijker en overzichtelijker kunt navigeren.

Bescherming van vertrouwelijke informatie

Zoals alle LastPass-gegevens wordt ook de bovengenoemde informatie op een veilige manier gesynchroniseerd naar de servers van LastPass. We maken gebruik van firewalls, veilige overdrachtsprotocollen en werkwijzen conform industriestandaarden om onze servers en services te beschermen. Verder zijn er regelmatig audits en controles door externe partijen om onze maatregelen voor beveiliging en privacy kritisch tegen het licht te houden. Alle overige persoonlijke gegevens in de kluis (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, veilige notities, namen van items en waarden in formulier-items) worden versleuteld door middel van onze lokale versleutelingsmethode. Dit houdt in dat LastPass nooit uw hoofdwachtwoord weet en nooit toegang heeft tot de persoonlijke informatie die in uw kluis is opgeslagen.

Zie onze technische whitepaper voor meer informatie over de beveiliging van LastPass.

Voor meer informatie over privacy, zie LogMeIn's Privacyverklaring op https://www.logmeininc.com/legal/privacy.