product icon

Welke machtigingen kan ik toewijzen aan een aangepaste beheerder?

  Aan aangepaste beheerders kunnen voor verschillende categorieën weergave- en/of bewerkingsmachtigingen worden toegekend in de Admin Console, voor het beheren van gebruikers, groepen, mappen, etc.

  Aangepaste beheerdersrechten zijn gegroepeerd in verschillende categorieën, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

  Tip: Wanneer u een nieuw aangepast beheerdersniveau toevoegt en machtigingen toekent (Gebruikers > Beheerdersniveaus > Nieuw beheerdersniveau), beweeg dan met de muis over de selectievakjes Weergeven en Wijzigen van elke machtigingscategorie om te bekijken wat elke machtiging precies inhoudt.
  Categorie Subcategorie machtiging Weergeven machtiging Wijzigen
  Dashboard
  Dashboard
  Geeft toegang tot het Dashboard Ingebruikname, een tool om gegevens te visualiseren en in een oogopslag te zien welke problemen en hiaten er zijn in de uitrol in ingebruikname van LastPass binnen uw organisatie.

  De machtiging Weergeven wordt automatisch toegekend als de machtigingen Gebruikers > Weergeven en Gebruikers > Wijzigen worden toegekend. Hiermee kan een aangepaste beheerder actie ondernemen op de inzichten die het dashboard biedt.

  Nvt

  Gebruikers en groepen
  Gebruikers
  Geeft rechten om gebruikers in uw organisatie te beheren, zoals het toevoegen, bewerken en verwijderen van gebruikers.

  Met de machtiging Weergeven kan een aangepaste beheerder:

  • gebruikers weergeven, zoeken en exporteren op de pagina Gebruikers > Gebruikers
  • de profielgegevens, accountgegevens en groepsgegevens van individuele gebruikers bekijken op de pagina Gebruikers > Gebruikers (door te klikken op een gebruiker)
  • groepen, en aan groepen toegewezen gebruikers en beleidsregels bekijken op de pagina Gebruikers > Groepen (door te klikken op een groep)
  • beheerdersniveaus, en aan beheerdersniveaus toegewezen gebruikers bekijken op de pagina Gebruikers > Beheerdersniveaus (door te klikken op een beheerdersniveau)

  Met het inschakelen van de machtiging Wijzigen wordt automatisch de machtiging Gebruikers > Weergeven toegewezen.

  Met de machtiging Wijzigen kan een aangepaste beheerder:

  • gebruikmaken van alle functionaliteiten beschikbaar via Gebruikers > Gebruikers > Gebruikers toevoegen
  • de volgende functies gebruiken, die beschikbaar zijn voor een of meerdere geselecteerde gebruikers, op de pagina Gebruikers > Gebruikers (door te klikken op het selectievakje van een of meerdere gebruikers):
   • Uitnodiging opnieuw versturen
   • Gebruikers activeren/uitschakelen
   • Gebruikers definitief verwijderen
   • Verwijderen uit bedrijf
   • Initieel wachtwoord instellen
   • Federatieve aanmelding inschakelen
   • Federatieve aanmelding uitschakelen
  • de volgende functies gebruiken, die beschikbaar zijn voor een enkele gebruiker op de pagina Gebruikers > Gebruikers (door op een gebruiker te klikken):
   • Gebruikersgegevens bewerken
   • Sites tonen die aan de gebruiker zijn toegewezen
  • de volgende functies gebruiken op de pagina Gebruikers > Groepen (door te klikken op een groep in de weergegeven lijst en te klikken op het pictogram ):
   • Uitnodigen
   • Gebruikers uitschakelen
   • Gebruikers definitief verwijderen
   • Verwijderen uit bedrijf
  Groepen
  Maakt groepsbeheer mogelijk

  Nvt

  Met het inschakelen van de machtiging Wijzigen wordt automatisch de machtiging Gebruikers > Weergeven toegewezen.

  Met de machtiging Wijzigen kan een aangepaste beheerder:

  • Een nieuwe groep aanmaken
  • Gebruikers aan een groep toewijzen
  • Gebruikers uit een groep verwijderen
  • Groepsnaam bewerken
  • Groep verwijderen
  Directories en federatieve aanmelding
  Maakt het beheer mogelijk van directory-integraties (AD Connector, Azure AD, Okta, OneLogin, Google Workspace, PingOne, LastPass Provisioning API) en federatieve aanmeldingsoplossingen (AD FS, Azure AD, Okta, Google Workspace, PingOne, PingFederate of OneLogin)

  Nvt

  Met het inschakelen van de machtiging Directory's en federatieve aanmelding > Wijzigen wordt automatisch de machtiging Gebruikers > Weergeven toegewezen.

  Met de machtiging Wijzigen kan een aangepaste beheerder:

  • de pagina's Gebruikers > Directories en Gebruikers > Federatieve aanmelding bekijken
  • de volgende acties uitvoeren op de pagina Gebruikers > Directory's:
   • AD-connector downloaden
   • inrichtingstoken voor Azure AD, Okta, en OneLogin terugzetten
  • Voer de volgende acties uit op de pagina Gebruikers > Federatieve aanmelding (AD FS, Azure AD, Okta, Google Workspace, PingOne, PingFederate of OneLogin):
   • URL's, sleutels en client-ID's opgeven
   • de configuratiedetails wijzigen met behulp van de verschillende selectievakjes
   • wijzigingen opslaan
  MFA op gebruikersniveau
  Maakt het beheer van meervoudige verificatie (MFA)-instellingen op gebruikersniveau mogelijk

  Nvt

  Met het inschakelen van de machtiging MFA op gebruikersniveau > Wijzigen wordt automatisch de machtiging Gebruikers > Weergeven toegewezen.

  Met de machtiging Wijzigen kan een aangepaste beheerder:

  • gebruikmaken van de volgende functionaliteiten op de pagina Gebruikers > Gebruikers:
   • uitnodigingen voor wachtwoordloze verificatie (opnieuw) verzenden
   • meervoudige verificatie uitschakelen
   • de geregistreerde apparaatgegevens van een individuele gebruiker bekijken en het geregistreerde apparaat vergrendelen/ontgrendelen
  • de volgende functies gebruiken op de pagina Gebruikers > Groepen (door te klikken op een groep in de weergegeven lijst en te klikken op het pictogram ):
   • uitnodigingen voor wachtwoordloze authenticatie opnieuw verzenden
   • meervoudige verificatie uitschakelen

  Rapporten

  Maakt het mogelijk rapporten over verschillende activiteiten te bekijken, bijvoorbeeld voor controledoeleinden

  Algemene rapporten
  Maakt het mogelijk om gebeurtenissen met betrekking tot gebruikers-, beheer- en site-aanmeldingsactiviteiten, alsmede beveiligingsrisico's, te bekijken

  Met de machtiging Weergeven kan een aangepaste beheerder:

  • de activiteiten en beveiligingsrisico's bekijken en doorzoeken op de pagina Rapportage > Algemene rapporten
  • rapporten over gebruikers- en beheerdersactiviteiten exporteren op de pagina Rapporten > Algemene rapporten

  Nvt

   
  Activiteit LastPass SSO-aanmeldingen
  Maakt het mogelijk om aanmeldingsactiviteiten bij SSO-apps te bekijken

  Met de machtiging Weergeven kan een aangepaste beheerder:

  • SSO-aanmeldingsgegevens bekijken en doorzoeken op de pagina Rapportage > SSO-aanmeldingsactiviteit

  Nvt

   
  LastPass SAML-respons
  Maakt het mogelijk om SAML-gebeurtenissen van gebruikers te bekijken

  Met de machtiging Weergeven kan een aangepaste beheerder:

  • SAML-gebeurtenissen bekijken en doorzoeken op de pagina Rapportage > SAML-antwoord

  Nvt

   
  Activiteit LastPass MFA-gebruikers
  Maakt het mogelijk om MFA-handelingen van gebruikers te bekijken

  Met de machtiging Weergeven kan een aangepaste beheerder:

  • de gegevens over gebruikersactiviteiten bekijken en doorzoeken op de pagina Rapportage > Gebruikersactiviteit MFA

  Nvt

   
  Activiteit LastPass MFA-beheerders
  Maakt het mogelijk om MFA-handelingen van beheerders te bekijken

  Met de machtiging Weergeven kan een aangepaste beheerder:

  • de gegevens over beheerdersactiviteiten bekijken en doorzoeken op de pagina Rapportage > Beheerdersactiviteit MFA

  Nvt