HELP FILE

Wat zijn de nieuwe mogelijkheden in de LastPass Admin Console?

Lees meer over de nieuwe functies en veranderingen die geïntroduceerd zijn in de nieuwe Admin Console voor LastPass.

De belangrijkste verschillen en verbeteringen die in de nieuwe LastPass Admin Console zijn aangebracht, zijn onder meer:
 • Een bijgewerkte navigatie om de toegang tot beheersmogelijkheden te stroomlijnen
 • Uniform beheer voor single sign-on, wachtwoordbeheer en meervoudige verificatie
 • Een vereenvoudigde inwerkervaring voor beheerders
 • Nieuwe accountstatussen
 • Eenvoudiger gebruikersbeheer
 • Gedetailleerde gebruikersgegevens
 • Beheercentrum voor beheerders

Wat is de nieuwe navigatie in de Admin Console?

De navigatie in de LastPass Admin Console is bijgewerkt naar specifieke tabbladen voor Gebruikers, Toepassingen, Beleidsregels en Geavanceerde instellingen. Alle bijbehorende besturingselementen voor beheerders zijn te vinden op elk van de respectieve vijf tabbladen. Het doel van deze navigatie is een meer gestroomlijnde ordening van de beheersmogelijkheden.

Wat is het voordeel van één uniforme weergave van besturingselementen voor single sign-on, wachtwoordbeheer en meervoudige verificatie?

In eerdere versies van de LastPass Admin Console waren de besturingselementen voor single sign-on en meervoudige verificatie ondergebracht in verschillende weergaven. U kunt nu toepassingen beveiligen met single sign-on, inloggegevens met wachtwoordbeheer opslaan en een extra beveiligingslaag voor elke aanmelding toevoegen met meervoudige verificatie vanuit één enkele centrale locatie.

Wat houdt de vereenvoudigde inwerkervaring voor beheerders in?

De vereenvoudigde inwerkervaring voor beheerders bestaat uit een rondleiding door de LastPass Admin Console, waarbij nieuwe beheerders langs alle stappen worden geleid die nodig zijn om direct met hun LastPass-account aan de slag te gaan. De beheerders worden ook begeleid bij het toevoegen van gebruikers, het toevoegen van toepassingen, het instellen van beleidsregels, het inschakelen van meervoudige verificatie en het toevoegen van extra beheerders aan het account om het accountbeheer te vergemakkelijken.

Welke verbeteringen zijn er aangebracht in de mogelijkheden voor beheerders op het gebied van gebruiksbeheer?

Alle gebruikers in uw LastPass-account – inclusief gebruikers waarvoor het gebruik van single sign-on, wachtwoordbeheer en meervoudige verificatie is ingeschakeld – zijn in één lijst te vinden, waardoor specifieke gebruikers gemakkelijker te vinden zijn. Bovendien kunnen beheerders filteren op accountstatussen, zoeken op naam en filteren op de status voor meervoudige verificatie met LastPass.

Wat zijn de nieuwe accountstatussen?

Dankzij de nieuwe accountstatussen in LastPass kunnen beheerders filteren op status en zo volledig inzicht krijgen in elk inwerktraject van gebruikers en waar nodig aanvullende acties ondernemen.

De nieuwe accountstatussen zijn Aangemaakt, Uitgenodigd en Actief, en deze worden als volgt omschreven:
 • Aangemaakt – Er is een account voor een gebruiker geconfigureerd maar er is nog geen e-mail met een uitnodiging aan de gebruiker verstuurd.
 • Uitgenodigd – Er is een e-mail met een uitnodiging verstuurd aan een geconfigureerd account van een gebruiker, maar de gebruiker is nog niet geactiveerd.
 • Actief – Een gebruiker heeft de uitnodiging geaccepteerd en heeft zich minimaal één keer aangemeld bij LastPass.
De bestaande statussen Uitgeschakeld en Wacht op uitnodiging blijven ongewijzigd en worden nog steeds als volgt omschreven:
 • Wacht op uitnodiging – Er is een gebruiker toegevoegd met de Active Directory Connector voor LastPass. Deze is zo geconfigureerd dat gebruikers worden toegevoegd als 'in behandeling' in plaats van automatisch actief.
 • Uitgeschakeld – Een gebruiker maakt nog steeds deel uit van uw bedrijfsaccount, maar de toegang van de gebruiker is uitgeschakeld door een beheerder.

Welke verbeteringen zijn er aangebracht in de gebruikersgegevens?

Beheerders kunnen alle gebruikersgegevens bewerken vanaf de pagina Gebruikers en gedetailleerde gebruikersgegevens weergeven, zoals gebruikersprofiel, accountgegevens, groepen, toegewezen SSO-apps, gedeelde mappen, beleidsregels en meer. Met deze verbetering krijgen beheerders een veel dieper inzicht in eindgebruikers zodat ze waar nodig gemakkelijker het beveiligingsbeheer kunnen aanpassen.


Wat is het beheercentrum voor beheerders?

Het beheercentrum voor beheerders is de locatie waar u alle beheerders voor uw account vanuit één enkele weergave kunt beheren. U kunt beheerders in één gestroomlijnde ervaring toevoegen, bewerken en verwijderen.


Waarom zie ik in de oude Admin Console een ander aantal uitgenodigde gebruikers dan in de nieuwe Admin Console?

In de nieuwe Admin Console delen we uitgenodigde gebruikers op een andere manier in. In de oude Admin Console stonden uitgenodigde gebruikers voor gebruikers die al een LastPass-account hadden voordat ze aan het bedrijfsaccount werden toegevoegd. Deze gebruikers moesten de uitnodiging accepteren voordat ze aan het bedrijfsaccount werden toegevoegd. In de nieuwe Admin Console staan uitgenodigde gebruikers voor gebruikers die een melding hebben ontvangen waarin staat dat het bedrijf ze aan het LastPass-bedrijfsaccount heeft toegevoegd.

Waarom zie ik in de oude Admin Console een ander aantal actieve gebruikers dan in de nieuwe Admin Console?

In de nieuwe Admin Console delen we actieve gebruikers op een andere manier in. In de oude Admin Console stond een actieve gebruikersstatus voor een gebruiker die gebruikmaakte van een betaalde licentie. In de nieuwe Admin Console is de actieve gebruikersstatus direct gekoppeld aan de acties die de gebruiker heeft ondernomen. Actieve gebruikers zijn gebruikers die een actie hebben uitgevoerd waaruit blijkt dat ze weten dat hun LastPass-account bestaat, en zij hebben zich aangemeld als onderdeel van het bedrijfsaccount.

Wat is het verschil tussen 'Status LastPass MFA' en 'Meervoudige verificatie ingeschakeld'?

 • Status LastPass MFA geeft het gebruik van de LastPass MFA-app door een gebruiker aan. LastPass MFA is onze oplossing voor meervoudige verificatie waarmee een extra beveiligingslaag wordt toegevoegd aan SSO-apps en oudere apps, VPN's en werkstations, door de opgeslagen biometrische gegevens van een werknemer te gebruiken in de LastPass MFA-app.
 • Meervoudige verificatie ingeschakeld verwijst naar de optie voor meervoudige verificatie die door uw gebruikers is ingeschakeld nadat ze hun hoofdwachtwoord hebben ingevuld om hun LastPass-kluis te openen. We bieden een ruim assortiment aan opties, waaronder LastPass MFA, LastPass Authenticator en diverse opties voor meervoudige verificatie van andere leveranciers.