product icon

Welke nieuwe functies heeft het Dashboard Ingebruikname in de nieuwe Admin Console?

  Meer informatie over de nieuwe functies en mogelijkheden van het Dashboard Ingebruikname in de nieuwe Admin Console van LastPass.

  Het Dashboard biedt niet alleen overkoepelende gegevens voor een betere weergave, maar is ook gemakkelijker te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld door concrete stappen klikken om actie te ondernemen om gewenst gedrag van eindgebruikers te stimuleren, bijvoorbeeld om de ingebruikname en het actieve gebruik van LastPass te verhogen.

  In het verleden heeft ons dashboard gegevens verstrekt die veel aan interpretatie overlieten, maar die beheerders wel in de juiste richting stuurden. Hoewel de functionaliteit zelf nuttig was, hebben we feedback gekregen dat het navigeren ingewikkeld kon zijn.

  Het Dashboard Ingebruikname definieert een aantal statistieken opnieuw om ze nauwkeuriger te maken en beter af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van de beheerders. Daarom kunnen er enkele verschillen zijn bij het vergelijken van cijfers tussen het nieuwe en het oude dashboard.

  De belangrijkste verschillen en verbeteringen die in het Dashboard Ingebruikname van LastPass zijn aangebracht zijn:

  • Bijgewerkte terminologie om een betere oplossing te bieden voor de status van eindgebruikers van onze klant
  • Een actiepaneel dat beheerders de volgende mogelijkheden biedt:
   • Eenvoudig medewerkers bekijken en uitnodigen, meer gebruikers toevoegen of licenties kopen
   • Uitgenodigde gebruikers die de uitnodiging nog niet hebben geaccepteerd via een tool opnieuw uitnodigen, of een lijst exporteren om uw eigen aangepaste e-mail voor deze medewerkers op te stellen voor een betere respons
   • Inactieve gebruikers via de tool herinneren om LastPass te gebruiken, of een lijst exporteren om uw eigen aangepaste e-mail voor deze medewerkers op te stellen voor een betere respons
   • Bekijk uw individuele en organisatorische inschrijvingspercentage, bezettingsgraad, en gemiddelde veiligheidsscore in de loop der tijd om verbeteringen te volgen

  Wat kan ik doen met het Dashboard Ingebruikname?

  Het Dashboard heeft drie nieuwe overkoepelende functies. Dit zijn:
  • Een actiepaneel aan de linkerkant van de startpagina van het Dashboard, met klikbare opties om gebruikers te bekijken en te benaderen.
  • De mogelijkheid om lijsten met gebruikers op naam en e-mail te bekijken en exporteren.
  • Grafische weergaven van uw inschrijvingspercentage, gebruikspercentage en veiligheidsscore in de loop van de tijd, met de mogelijkheid om datumvoorkeuren te selecteren, bijvoorbeeld het bekijken van deze percentages vanaf:
   • Afgelopen 7 dagen
   • Afgelopen 2 weken
   • Vorige maand
   • Aangepast

  Welke nieuwe terminologie staat er in het Dashboard Ingebruikname?

  Bekijk de onderstaande definities of klik op het pictogram in het Dashboard om de definities van alle nieuwe termen te zien:
  • Aangemaakte gebruikers – Dit beschrijft de gebruikers die aan LastPass zijn toegevoegd, maar aan wie nog geen uitnodigingen zijn verstuurd. Aangemaakte gebruikers kunnen bestaande of nieuwe gebruikers zijn.
  • Gebruikers zonder reactie – Dit zijn gebruikers die een e-mail met uitnodiging hebben ontvangen, maar hun accountactivering niet hebben afgerond. Gebruikers zonder reactie hebben de status Uitgenodigd of Uitnodiging verlopen.
  • Niet actieve gebruikers – Dit zijn gebruikers die hun LastPass-account met succes hebben geactiveerd, maar het niet actief gebruiken.
  • Activeringspercentage – Dit is het percentage gebruikers die met succes actieve gebruikers worden nadat ze aan de account zijn toegevoegd. Dit wordt als volgt berekend:
   • Het activeringspercentage is gelijk aan het aantal actieve gebruikers gedeeld door het aantal niet actieve gebruikers. Geactiveerde gebruikers hebben de LastPass-status 'Actief'. Niet actieve gebruikers hebben een uitnodiging ontvangen, maar ze hebben deze nog niet aangenomen of de uitnodiging is verlopen.
   • Geactiveerde gebruikers hebben de status Actief
   • Niet actieve gebruikers hebben de statussen Uitgenodigd of Uitnodiging verlopen
  • Gebruiksstatistieken – Dit is het percentage gebruikers dat actief LastPass gebruikt en in de afgelopen 30 dagen ten minste een van de volgende acties heeft uitgevoerd:
   • Aangemeld bij LastPass
   • Een site toegevoegd aan de kluis
   • Geprobeerd om in te loggen op een site via de kluis of LastPass-browserextensie
   • Poging tot aanmelding bij een toepassing via SSO
   • Geprobeerd om wachtwoordloos inloggen te gebruiken en/of authenticatie in te stellen (indien ingeschakeld per SSO-app) via de LastPass Authenticator-app
   • Toegang tot de oude Admin Console
   • De nieuwe Admin Console geopend
  Let op: Als een gebruiker zich al heeft aangemeld bij de Admin Console en de pagina wordt vernieuwd, telt de vernieuwing niet als een nieuwe gebeurtenis.

  Welke acties kan ik verrichten met het Dashboard Ingebruikname?

  Op basis van feedback van beheerders zoals u hebben we aan de linkerkant van het Dashboard een actiepaneel gemaakt, zodat u snel kunt zien waar u problemen of hiaten heeft, en direct met één druk op de knop acties kunt verrichten om uw eindgebruikers te benaderen en het probleem op te lossen.

  Alle acties zijn gesorteerd in drie categorieën met een vormgeving in blauw. Dit zijn de drie categorieën:
  • Medewerkers inwerken
  • Gebruikers die niet hebben gereageerd op de uitnodiging opnieuw uitnodigen
  • Niet-actieve gebruikers herinneren
  Introductietraining in het Dashboard in de nieuwe Admin Console
  Medewerkers inwerken
  Hier kunt u het aantal aangemaakte gebruikers bekijken, zien hoeveel van uw plaatsen er beschikbaar zijn en wat het aantal licenties is (inclusief een koppeling waarmee u snel uw facturen kunt bekijken). U heeft hier drie acties tot uw beschikking:
  • Bekijken en uitnodigen – Klik hierop om uitnodigingen te versturen via LastPass of uw gebruikers te bekijken en de lijst met namen en e-mailadressen te exporteren, zodat u een aangepaste e-mail namens uw organisatie kunt versturen. Veel LastPass-beheerders hebben meer succes gemeld met een persoonlijke uitnodiging aan eindgebruikers.
  • Meer gebruikers toevoegen – Klik hier om meer gebruikers toe te voegen.
  • Licenties kopen - Klik hierop om eenvoudig extra licenties te kopen.
  Gebruikers die niet hebben gereageerd op de uitnodiging opnieuw uitnodigen
  Hier kunt u zien hoe veel niet-actieve gebruikers die u heeft. Vervolgens kunt u daarop de volgende acties ondernemen:
  • Bekijken & uitnodigen - Klik hierop om een follow-up e-mail te sturen naar gebruikers die al een week niet hebben gereageerd of exporteer de lijst met namen en e-mailadressen van gebruikers die niet hebben gereageerd, zodat u een gepersonaliseerde bedrijfsmail kunt sturen.
  Niet-actieve gebruikers herinneren
  In dit vak kunt u zien hoeveel van uw gebruikers niet actief zijn. Dit zijn gebruikers die LastPass de afgelopen 30 dagen niet hebben gebruikt. Vervolgens kunt u daarop de volgende acties ondernemen:
  • Bekijken & herinneren - Klik hierop om gebruikers te bekijken die zich hebben ingeschreven maar LastPass niet actief gebruiken. De lijst exporteren zodat u een persoonlijke herinnering kunt sturen.

  Welke grafische gegevens kan ik weergeven in het Dashboard Ingebruikname?

  Het nieuwe Dashboard geeft de volgende belangrijkste grafieken weer op basis van uw gegevens:
  • Activeringspercentage
  • Gebruiksstatistieken
  • Gebruikersbeveiliging
  Alle grafieken tonen de ontwikkeling in de tijd. U kunt vooraf ingestelde of eigen tijdvensters selecteren om de voortgang van uw organisatie te bekijken.
  Let op: Er worden gegevens weergegeven vanaf 16 maart 2021. Aangezien de berekeningen op een nieuwe manier worden uitgevoerd, kunnen gegevens niet met terugwerkende kracht worden weergegeven.

  Welk type informatie is beschikbaar in de grafiek Gebruikersbeveiliging in het Dashboard?

  Het is cruciaal om te weten hoe goed de beveiliging van uw organisatie is. In dit gedeelte vindt u uw gemiddelde beveiligingsscore met een klikbare link om de individuele gebruikersscore weer te geven. Ook de gemiddelde wachtwoordsterkte wordt hier berekend.

  Onder deze overkoepelende informatie kunt u zien welk percentage van uw gebruikers een zwak of hergebruikt hoofdwachtwoord heeft, of een zwakke beveiligingsscore. Alle percentages hebben links om individuele gebruikers weer te geven, zodat u hen direct kunt benaderen om hun scores te verbeteren. Ook kunt u de power users vinden, die u kunnen helpen om LastPass te promoten binnen uw organisatie.
  Tip: U kunt gamification gebruiken om uw beveiliging te versterken – zet uitdagingen op en beloon de power users voor hun goede beveiligingsgewoonten.
  Uw grafische weergave geeft de ontwikkeling van uw beveiligingsscore weer door de tijd heen, met vooraf ingestelde of zelf gekozen tijdsvensters.
  Let op: Er worden gegevens weergegeven vanaf 16 maart 2021. Aangezien de berekeningen op een nieuwe manier worden uitgevoerd, kunnen gegevens niet met terugwerkende kracht worden weergegeven.

  Veiligheidsscore voor gebruikers in de nieuwe Admin Console