product icon

Waarom wordt er verkoopbelasting of btw/GST in rekening gebracht voor LastPass?

Waarom wordt er verkoopbelasting of btw/GST in rekening gebracht voor LastPass?

  Producten en diensten verkocht door LastPass US LP aan kopers in de Verenigde Staten kunnen onderworpen zijn aan staats- en lokale verkoopbelasting. De hoogte van de belasting die LastPass US LP in rekening brengt, is afhankelijk van vele factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, het type product of dienst dat wordt gekocht en het adres van de koper. Om de staats- en lokale belastingwetten na te leven, zal LastPass het belastingtarief van de locatie van de koper toepassen op de factuur, als de gekochte artikelen op dat moment geacht worden belastbaar te zijn.

  Btw/GST-tarieven kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming en het type product. De verkoop van digitale producten en diensten kan belastbaar zijn in het land waar de koper gevestigd is. Btw/GST wordt in rekening gebracht overeenkomstig de lokale wetgeving in elk land. Om de lokale belastingwetten na te leven, zal LastPass het belastingtarief dat hoort bij de locatie van de koper toepassen op de factuur, als de gekochte artikelen op dat moment geacht worden belastbaar te zijn.

  Ga voor meer informatie naar het LastPass Legal Center.

  Informatie over verkoopbelasting – Alabama

  Vanaf 1 augustus 2022 int LastPass de simplified sellers use tax (SSUT) op verkopen aan klanten in Alabama en draagt de belasting namens de klanten in Alabama af aan het Alabama Department of Revenue, overeenkomstig Rule 810-6-2-.90.02.

  Het SSUT-programma stelt bepaalde verkopers in staat een vaste Use Tax van acht procent te innen, aan te geven en in te houden over alle verkopen naar locaties in Alabama.

  Het AL SSUT programmanummer van LastPass is LastPass US LP: SSU-R011499494.

  Als u een terugbetaling (particulieren) of een krediet (bedrijven) moet aanvragen, ga dan naar https://myalabamataxes.alabama.gov/_/ en selecteer Request a Simplified Sellers Use Tax Refund.

  Ga voor meer informatie naar het LastPass Legal Center.