HELP FILE

Waarom wordt mij niet gevraagd om meervoudige verificatie?

Als uw account is ingesteld op meervoudige verificatie, maar u niet om meervoudige verificatie wordt gevraagd wanneer u zich aanmeldt, dan kan dit komen doordat uw apparaat is ingesteld als vertrouwd apparaat, of doordat u de offline versie van uw LastPass-kluis gebruikt (dit geldt niet voor verificatie met YubiKey).

Als u wilt dat er weer om meervoudige verificatie wordt gevraagd, kunt u het vertrouwen intrekken of de offline toegang voor uw apparaat uitschakelen.