product icon

Waarom zie ik in de oude Admin Console een ander aantal uitgenodigde gebruikers dan in de nieuwe Admin Console?

    In de nieuwe Admin Console van LastPass Business delen we uitgenodigde gebruikers op een andere manier in.

    Oude Admin Console Nieuwe Admin Console
    'Uitgenodigde' gebruikers zijn gebruikers die al een bestaand LastPass-account hadden voordat ze werden uitgenodigd voor deelname aan het bedrijfsaccount. 'Uitgenodigde' gebruikers zijn (bestaande of nieuwe) gebruikers aan wie een uitnodiging is verstuurd om hen te laten weten dat hun bedrijf hen heeft toegevoegd aan het bedrijfsaccount.