product icon

Waarom verschillen de beveiligingscijfers in de nieuwe Admin Console van die in de oude Admin Console?

  De beveiligingscijfers in de nieuwe Admin Console zijn bijgewerkt om zinvoller en nauwkeuriger te zijn. Het belangrijkste verschil is hoe de noemers voor elke veiligheidsmetriek worden berekend tussen de oude Admin Console en de nieuwe Admin Console.

  In de oudere Admin Console varieert de noemer per metric, maar omvat vaak alle gebruikers in de account. Dit omvat gebruikers die zich niet hebben aangemeld bij LastPass of gebruikers die zich nooit hebben aangemeld of zelfs maar een hoofdwachtwoord hebben aangemaakt. In de nieuwe Admin Console is de noemer consistent voor alle statistieken, en omvat alleen gebruikers die zijn ingeschreven bij LastPass.

  Als gevolg daarvan zijn de beveiligingscijfers vaak lager in de oude Admin Console in vergelijking met de nieuwe Admin Console omdat de oude console rekening houdt met gebruikers die niet zijn ingeschreven of zelfs maar zijn aangemeld bij LastPass. De uitzondering hierop is de Gemiddelde Beveiligingsscore, die in de oude Admin Console alle scores uitsluit die 0 zijn, terwijl de nieuwe Admin Console wel scores meetelt die 0 zijn. De nieuwe Admin Console doet dit om een nauwkeurigere versie van de Average Security Score te berekenen, daarom is deze metriek vaak lager dan in de oude console.

  Let op: In de nieuwe Admin Console wordt bij de berekening van de beveiligingsscore voor gefedereerde gebruikers de "Score hoofdwachtwoord" buiten beschouwing gelaten omdat deze gebruikers geen apart hoofdwachtwoord aanmaken om in te loggen bij LastPass (zij gebruiken in plaats daarvan hun Identity Provider-referenties).

  Score individuele gebruiker

  Individuele beveiligingsscores worden lokaal in de kluis van de gebruiker berekend en vervolgens naar beide admin consoles gestuurd wanneer de gebruiker inlogt. In het algemeen is de kluis de bron van de waarheid. Als de consoles een andere score tonen dan de kluis, kan het zijn dat het nog niet gesynchroniseerd is.
  Tip: Laat uw gebruiker uit- en weer inloggen, waardoor de consoles nauwkeurig worden ingevuld. Als individuele scores verschillen tussen consoles, kan er een bug zijn. Gelieve dit te melden via een support ticket.

  Gemiddelde beveiligingsscore

  De meest nauwkeurige manier om de nauwkeurigheid te bepalen is de veiligheidsscores van alle gebruikers bij elkaar op te tellen en dat te delen door het aantal actieve gebruikers. De eenvoudigste manier om dit te doen is de lijst van actieve gebruikers uit de nieuwe console te exporteren, de gegevens in excel te openen, en het gemiddelde van de veiligheidsscore kolom te berekenen. De kolom beveiligingsscore in het CSV-exportbestand is uitsluitend beschikbaar in de nieuwe console.