product icon

Waarom worden sommige e-mailadressen in mijn dark web-monitoringlijst dubbel vermeld?

    Uw dark web-monitoringlijst kan dubbele vermeldingen van hetzelfde e-mailadres bevatten als er bij een van de items in uw kluis een spatie aan het einde van het e-mailadres staat.

    Indien u meerdere items in de kluis aan hetzelfde e-mailadres hebt gekoppeld en één item bevat een spatie aan het einde van het e-mailadres, dan zal de dark web-monitoringfunctie dit als een apart e-mailadres beschouwen, en dus een nieuw te monitoren item aanmaken.

    Indien gewenst, kunt u het item in uw kluis (gekoppeld aan het e-mailadres dat de extra spatie bevat) opzoeken en de extra spatie verwijderen.