HELP FILE


Waarom krijg ik een netwerkfout bij het activeren van federatieve login voor LastPass met Okta?

Oorzaak: Oorzaak

LastPass accepteert Okta's aangepaste domein URL niet.

Oplossing: Oplossing

Verander de Okta aangepaste domein URL naar de standaard Okta URL.

Oplossing:

  1. Ga in Okta naar Security > Authorization Servers en klik op het pictogram Bewerken .
  2. Ga naar het tabblad Instellingen en klik op Bewerken.
  3. Verander de Issuer dropdown om het Okta standaard domein te selecteren.

    Voorbeeld: https://yourdomain.oktapreview.com

  4. Log in op de LastPass Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard, ga naar Instellingen > Federated Login en selecteer Okta.
  5. Wijzig de OpenID URL in https://yourdomain.oktapreview.com/oauth2/ausxxxxxxxxx/.well-known/openid-configuration en klik vervolgens op Instellingen opslaan.

    Als u een waarschuwing krijgt van LastPass waarin staat dat u gefedereerde aanmeldingsgebruikers hebt en u niet kunt opslaan, klikt u op het tabblad Federatieve gebruikers (LastPass Admin Console > Instellingen > Federatief aanmelden > Tabblad Federatieve gebruikers).

  6. Probeer de activeringslink opnieuw.