product icon

Waarom krijg ik steeds het verzoek om mijn hoofdwachtwoord te wijzigen als ik me bij LastPass aanmeld?

  Als u onlangs een nieuwe site hebt toegevoegd, maar nu wordt gevraagd om uw hoofdwachtwoord te wijzigen, heeft uw LastPass-beheerder het beleid "Verbieden van hergebruik van oude hoofdwachtwoords" voor uw zakelijke account afgedwongen.

  Wanneer dit beleid van kracht is, betekent dit dat u geen sitewachtwoord kunt invoeren dat overeenkomt met uw vorige of huidige hoofdwachtwoord. U kunt dit oplossen door uw sitewachtwoord te wijzigen, vervolgens de sitewachtwoordvermeldingen te verwijderen en te wissen en uw sitevermeldingen opnieuw aan uw kluis toe te voegen.

  1. Open een privé-webbrowservenster waarop niet de LastPass-browserextensie is ingeschakeld.
  2. Navigeer naar uw onlangs toegevoegde site, werk vervolgens uw sitewachtwoord bij (binnen de instellingen van de site, niet in LastPass) naar een uniek wachtwoord of genereer een veilig wachtwoord.
  3. Herhaal Stap 2 voor alle andere recent toegevoegde sitewachtwoordingangen die overeenkomen met uw vorig of huidig hoofdwachtwoord
  4. Open een nieuw webbrowservenster waarop de LastPass-browserextensie is geïnstalleerd.
  5. Log in op LastPass en krijg toegang tot uw kluis door een van de volgende dingen te doen:
   • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
   • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  6. Verwijder de opgeslagen site(s) die u in Stap 2 hebt bijgewerkt door te klikken op het pictogram Verwijderen .
  7. Wis uw onlangs verwijderde site(s):
   1. Selecteer Geavanceerde opties in het navigatiegedeelte links.
   2. Selecteer Verwijderde items weergeven.
   3. Klik op het pictogram Verwijderen voor elke sitevermelding.
   4. Wanneer daarom wordt gevraagd, klikt u op Ja om definitief te verwijderen.
  8. Navigeer naar de site(s) die u onlangs hebt gewist, log dan in op elke site.
  9. Wanneer u wordt gevraagd om aan LastPass toe te voegen, klikt u op Toevoegen.
  Resultaten: U hebt uw gewenste sites opnieuw toegevoegd aan uw kluis.