HELP FILE


Waarom zie ik een slotpictogram voor mijn opgeslagen wachtwoorden in mijn LastPass-kluis?

U zult merken dat sommige wachtwoordinvoeren een sloticoontje hebben, terwijl andere het logo van een specifieke site tonen.

Indien de door u opgeslagen site algemeen bekend is en/of door ons systeem wordt herkend (bijv. Google, Facebook, Amazon, enz.), wordt het logo van die site weergegeven. Als ons systeem het site-logo echter niet herkent, wordt een algemeen slotpictogram weergegeven.

Opmerking: Logo's kunnen niet handmatig worden geüpload voor opgeslagen wachtwoorden of andere kluisitems.

Over andere kluisitem logo's

Om alle generieke soorten pictogrammen te bekijken, logt u in op uw LastPass-kluis en klikt u op All Items in de linkernavigatie, en vervolgens op het pictogram Add item in de navigatie rechtsonder.