product icon

Waarom zie ik een slotpictogram voor mijn opgeslagen wachtwoorden in mijn LastPass kluis?

    U zult merken dat sommige wachtwoordinvoeren een sloticoontje hebben, terwijl andere het logo van een specifieke site tonen.

    Indien de door u opgeslagen site algemeen bekend is en/of door ons systeem wordt herkend (bijv. Google, Facebook, Amazon, enz.), wordt het logo van die site weergegeven. Als ons systeem het logo van de site echter niet herkent, wordt een algemeen slotpictogram weergegeven.

    Let op: Logo's kunnen niet handmatig worden geüpload voor opgeslagen wachtwoorden of andere kluisitems.

    Over andere vault item logo's

    Om alle generieke soorten pictogrammen te bekijken, logt u in op uw LastPass-gegevensbank en klikt u op Alle items in de linkernavigatie, en vervolgens op het pictogram Add item in de navigatie rechtsonder.