product icon

Waarom is mijn betaling afgewezen?

Waarom is mijn betaling afgewezen?

    Als een betaling voor de aankoop of verlenging van uw LastPass-abonnement wordt geweigerd of mislukt, kan dit om verschillende redenen gebeuren.

    Als er een afboeking wordt overgedragen aan uw bank, zijn er geautomatiseerde systemen die bepalen of de bank deze transactie accepteert. Deze systemen houden rekening met verschillende factoren, waaronder uw uitgavepatroon, saldo, en de geldigheid van uw kaart (bijv. vervaldatum, CVC, etc.) of uw rekeninggegevens. Omdat deze factoren continu wijzigen, kan het gebeuren dat een betaalmethode die in het verleden heeft gewerkt, nu wordt afgewezen door de systemen van de bank.

    Hoe kan ik meer informatie krijgen over een specifieke afwijzing van een betaling?

    LastPass geeft alle informatie weer die de bank verstrekt bij het afwijzen van een betaling. Helaas geven banken meestal slechts algemene informatie. Als u heeft gecontroleerd dat al uw betaalgegevens kloppen, bevelen we u aan om contact op te nemen met uw bank voor meer informatie. U kunt uw bank verzoeken om betalingen voor LastPass in de toekomst te accepteren.